« Jan 10:29 Ewangelia Jana 10:30 Jan 10:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja i ociec jedno jesteśmy.
2.WUJEK.1923Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
3.RAKOW.NTJa i Ociec, jedno jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
5.GDAŃSKA.2017Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
6.SZCZEPAŃSKIJa i Ojciec jedno jesteśmy!
7.MARIAWICIJa i Ojciec jedno jesteśmy.
8.GRZYM1936Ja i ojciec jedno jesteśmy.
9.DĄBR.WUL.1973Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
10.DĄBR.GR.1961Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
12.BRYTYJKAJa i Ojciec jedno jesteśmy.
13.POZNAŃSKAJa i Ojciec jedno jesteśmy!
14.WARSZ.PRASKAJa zaś i Ojciec stanowimy jedno.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja i Ojciec jesteśmy jedno.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa i Ojciec jesteśmy jedno.
17.TOR.PRZ.Ja i Ojciec jesteśmy jedno.