« Jan 10:38 Ewangelia Jana 10:39 Jan 10:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Szukali go przeto zasię pojmać, i wyszedł z ręku ich.
2.WUJEK.1923Szukali tedy go poimać, i wyszedł z rąk ich.
3.RAKOW.NTSzukali tedy zasię, jakoby go pojmać; i wyszedł z ręku ich.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zasię szukali, jakoby go pojmać; ale uszedł z rąk ich.
5.GDAŃSKA.2017Znowu więc usiłowali go schwytać, ale wymknął się im z rąk.
6.SZCZEPAŃSKIUsiłowali zatem <ponownie> Go pojmać; ale On uszedł z ich rąk.
7.MARIAWICIChcieli Go tedy pojmać, ale wyszedł z rąk ich.
8.GRZYM1936I próbowali go ująć, ale uszedł im z rąk.
9.DĄBR.WUL.1973Usiłowali tedy go pojmać, ale on uszedł z ich rąk.
10.DĄBR.GR.1961Znowu więc usiłowali go pojmać, ale on uszedł z ich rąk.
11.TYSIĄCL.WYD5I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.
12.BRYTYJKATedy znowu starali się go pojmać; lecz On uszedł ich ręki.
13.POZNAŃSKAI znowu chcieli Go pochwycić. Ale im uszedł.
14.WARSZ.PRASKAZnów usiłowali Go pojmać, lecz On uszedł z ich rąk.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem znowu pragnęli go pojmać; ale uszedł z ich ręki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo raz kolejny więc starali się Go schwytać, ale wymknął się im z rąk.
17.TOR.PRZ.Wtedy ponownie dążyli do tego, aby Go pojmać; ale uszedł z ich rąk.