« DzA 12:11 Dzieje Apostolskie 12:12 DzA 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A poznawszy się przyszedł do domu Maryej, matki Johana przezwanego Markiem, gdzie byli mnodzy zgromadzeni i modlący się.
2.WUJEK.1923A obaczywszy się, przyszedł do domu Maryi, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wiele zgromadzonych i modlących się.
3.RAKOW.NTA obaczywszy się, przyszedł do domu Maryey, matki Janowej, którego nazywano Markiem, gdzie było nie mało zgromadzonych i modlących się.
4.GDAŃSKA.1881A obaczywszy się, przyszedł do domu Maryi, matki Janowej, którego nazywano Markiem, gdzie się ich było wiele zgromadziło i modlili się.
5.GDAŃSKA.2017Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie.
6.JACZEWSKIPo chwili namysłu przyszedł do domu Maryi, matki Janowej, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zebranych na wspólną modlitwę.
7.SZCZEPAŃSKIA rozpatrzywszy się, poszedł do domu Maryi, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie się wielu zebrało i modliło.
8.DĄBR.WUL.1973A po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie było wielu zebranych i modlących się.
9.DĄBR.GR.1961A gdy to zrozumiał poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu, aby się modlić.
10.TYSIĄCL.WYD5Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie.
11.BRYTYJKAGdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie.
12.POZNAŃSKAPo chwili zastanowienia udał się do domu Marii, matki Jana zwanego także Markiem, gdzie zastał wielu zebranych na modlitwie.
13.WARSZ.PRASKA[Potem] zastanowiwszy się jeszcze chwilę udał się Piotr do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wiele ludzi na modlitwę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także się zastanowił, po czym wyruszył do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie było wielu zebranych oraz się modlili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wiele osób zgromadziło się i modliło.
16.TOR.NOWE.PRZ.I gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych i modlących się.