« DzA 12:12 Dzieje Apostolskie 12:13 DzA 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy kołatał we drzwi wrotne, wyszła dziewka posłuchać imieniem Roda.
2.WUJEK.1923A gdy on kołatał we drzwi u wrót, wyszła dziewka słuchać, imieniem Rode.
3.RAKOW.NTA gdy kołatał Piotr we drzwi u wrót, przystąpiła dziewka podsłuchiwać, imieniem Rhode,
4.GDAŃSKA.1881A gdy Piotr kołatał we drzwi u przysionka, wyszła dzieweczka, imieniem Rode, aby posłuchała:
5.GDAŃSKA.2017I zapukał Piotr do drzwi w bramie, i wyszła dziewczyna imieniem Rode, aby nasłuchiwać:
6.JACZEWSKIGdy Piotr zapukał do drzwi, wyszła dziewczyna, imieniem Rode, by się dowiedzieć, kto przybył;
7.SZCZEPAŃSKIA gdy kołatał do drzwi bramy, wyszła służąca, imieniem Rode, by posłuchać.
8.DĄBR.WUL.1973I gdy zakołatał do drzwi zewnętrznych, wyszła dziewczyna, imieniem Rode, aby posłuchać.
9.DĄBR.GR.1961I gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna, imieniem Rode, aby posłuchać.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.
11.BRYTYJKAA gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna, imieniem Rode, aby nasłuchiwać,
12.POZNAŃSKAGdy zakołatał do bramy wejściowej, wyszła służąca Rode i nasłuchiwała.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy zastukał do drzwi głównych, podbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Piotr zapukał w podwoje bramy, podeszła dzieweczka imieniem Rode, by posłuchać.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPiotr zakołatał do bramy. Wtedy podeszła Rode, służąca, i nadsłuchiwała.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy Piotr zapukał do drzwi bramy, wyszła służąca o imieniu Rode, aby posłuchać;