« DzA 12:14 Dzieje Apostolskie 12:15 DzA 12:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oni k niej rzekli: szalejesz. A ona twerdziła tak być. Oni lepak rzekli: anioł jego jest.
2.WUJEK.1923A oni rzekli do niéj: Szalejesz. Ale ona twierdziła, iż się tak rzecz ma. A oni mówili: Aniół jego jest.
3.RAKOW.NTA oni do niej rzekli: Szalejesz. Lecz ona twierdziła iż się tak rzecz ma. A oni mówli: Poseł to jego jest.
4.GDAŃSKA.1881A oni rzekli do niej: Szalejesz! Wszakże ona twierdziła, iż się tak rzecz ma. A oni rzekli: Anioł jego jest.
5.GDAŃSKA.2017A oni powiedzieli do niej: Oszalałaś! Jednak ona twierdziła, że tak jest istotnie. Odpowiedzieli: To jego anioł.
6.JACZEWSKI- "Przywidziało ci się", - powiedzieli wszyscy. A gdy ona obstawała przy swojem, to oni wszyscy mówili: "Aniołaś chyba jego widziała".
7.SZCZEPAŃSKIOni jednak rzekli jej: Szalejesz! Ale ona zapewniała stanowczo, że tak jest; oni zaś mówili: To jego anioł.
8.DĄBR.WUL.1973Ale oni rzekli do niej: Szalejesz. Ona jednak zapewniała, że prawdziwie tak jest. A oni mówili, że to Anioł jego.
9.DĄBR.GR.1961Ale oni rzekli do niej: Oszalałaś! Ona jednak stanowczo zapewniała, że rzeczywiście tak jest. A oni mówili: To Anioł jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Bredzisz - powiedzieli jej. Ona jednak upierała się przy swoim.
11.BRYTYJKAOni zaś powiedzieli do niej: Oszalałaś! Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie. A oni na to: To jego anioł.
12.POZNAŃSKAA oni na to: "Oszalałaś!" Ona jednak upierała się przy swoim. Ci wtedy? "To jego anioł".
13.WARSZ.PRASKAA oni jej odpowiedzieli: Przywidziało ci się! Lecz ona upierała się przy swoim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni do niej powiedzieli: Szalejesz. Ale ta zapewniała, że tak się ma sprawa. Zaś oni mówili: To jest jego anioł.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOszalałaś! - orzekli. Ona jednak upierała się, że jest tak, jak mówi. Wówczas stwierdzili: To jego anioł.
16.TOR.NOWE.PRZ.A oni powiedzieli do niej: Szalejesz! Ona natomiast twierdziła stanowczo, że tak jest. A oni mówili: To jest jego anioł.