« DzA 12:20 Dzieje Apostolskie 12:21 DzA 12:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A pewnego dnia Herod ubrany w ubiór królewski, i siadszy na sądzie, czynił rzecz k nim.
2.WUJEK.1923A dnia naznaczonego Herod oblókłszy się w szatę królewską, siadł na stolicy i czynił rzecz do nich.
3.RAKOW.NTA naznaczonego dnia, Herod oblókszy się w odzienie Królewskie, i siadszy na stolicy, uczynił rzecz do nich.
4.GDAŃSKA.1881A dnia pewnego Herod oblekłszy się w szatę królewską i siadłszy na stolicy, uczynił rzecz do nich.
5.GDAŃSKA.2017W wyznaczonym dniu Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i wygłosił do nich mowę.
6.JACZEWSKIOznaczonego dnia Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i do zebranego ludu przemawiać począł.
7.SZCZEPAŃSKIW dniu więc oznaczonym, Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na stolicy, i miał do nich przemowę.
8.DĄBR.WUL.1973W dniu tedy oznaczonym Herod przyodziany w szatę królewską zasiadł na tronie i miał do nich mowę.
9.DĄBR.GR.1961W dniu więc oznaczonym Herod przyodziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i miał do nich mowę.
10.TYSIĄCL.WYD5W oznaczonym dniu Herod, ubrany w szaty królewskie, zasiadł na tronie i miał do nich mowę.
11.BRYTYJKAW oznaczonym dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę;
12.POZNAŃSKAW wyznaczonym dniu Herod przywdział szaty królewskie, zasiadł na tronie i przemówił do nich.
13.WARSZ.PRASKAWyznaczywszy im dzień na posłuchanie, Herod ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i przemówił do nich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ustalonego dnia, Herod włożył królewskie szaty, zasiadł na trybunie oraz publicznie do nich przemawiał.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW oznaczonym dniu Herod, ubrany w królewską szatę, zasiadł na tronie, aby publicznie do nich przemówić.
16.TOR.NOWE.PRZ.A wyznaczonego dnia Herod odział się w szatę królewską i usiadł na sędziowskim tronie, i przemawiał do nich publicznie.