« DzA 12:24 Dzieje Apostolskie 12:25 DzA 13:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Barnaba i Saul wrócili się z Jeruzalema, wypełniwszy posługę, wziąwszy z sobą i Johana nazwanego Markiem.
2.WUJEK.1923A Barnabasz i Szaweł wrócili się z Jeruzalem, wykonawszy posługę, wziąwszy Jana, którego nazwano Markiem.
3.RAKOW.NTA Barnabasz i Saul wrócili się z Jeruzalem, wypełniwszy usługowanie, wziąwszy z sobą i Jana przezwanego Markiem.
4.GDAŃSKA.1881A Barnabasz i Saul wrócili się z Jeruzalemu, wykonawszy posługę, wziąwszy z sobą Jana, którego nazywano Markiem.
5.GDAŃSKA.2017Barnaba zaś i Saul po wykonaniu posługi wrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, którego nazywano Markiem.
6.JACZEWSKIBarnabasz i Szaweł, po oddaniu przyniesionej jałmużny, z Jerozolimy powrócili do Antochii i przywiedli z sobą Jana, zwanego Markiem.
7.SZCZEPAŃSKIA Barnaba i Szaweł, dokonawszy posługi, powrócili z Jerozolimy, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.
8.DĄBR.WUL.1973Barnaba zaś i Szaweł, spełniwszy zlecenia, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.
9.DĄBR.GR.1961Barnaba zaś i Szaweł, spełniwszy zlecenia, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.
10.TYSIĄCL.WYD5Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jeruzalem, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem.
11.BRYTYJKABarnaba zaś i Saul, spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem.
12.POZNAŃSKABarnaba zaś i Szaweł wykonali swe zadanie i wrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, którego nazywano także Markiem.
13.WARSZ.PRASKABarnaba zaś i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Barnabasz i Saul po wypełnieniu służby wrócili z Jerozolimy, biorąc ze sobą Jana, zwanego Markiem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBarnaba zaś i Saul, po spełnieniu posłannictwa, wrócili z Jerozolimy, zabierając przy tym ze sobą Jana, zwanego Markiem.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Barnaba i Saul, po wypełnieniu posłannictwa, wrócili z Jerozolimy, biorąc ze sobą także Jana, którego nazywano Markiem.