« Łuk 6:9 Ewangelia Łukasza 6:10 Łuk 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pojrzawszy około po wszytkich ich, rzekł człowiekowi: rościągni rękę twoję. A on uczynił (tak.) I naprawiona ręka jego.
2.WUJEK.1923A pojrzawszy po wszystkich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoję! i wyciągnął. I przywrócona jest ręka jego.
3.RAKOW.NTI pojźrzawszy po wszytkich onych, rzekł onemu człowiekowi: Wyciągni rękę swą! a on uczynił tak; i przywrócona jest ręka jego zdrowa jako druga.
4.GDAŃSKA.1881A spojrzawszy w koło po wszystkich, rzekł onemu człowiekowi: Wyciągnij rękę twoję! a on tak uczynił i przywrócona jest do zdrowia ręka jego, jako i druga.
5.GDAŃSKA.2017A spojrzawszy wokoło po wszystkich, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę. A on to zrobił i jego ręka znowu stała się zdrowa tak jak druga.
6.SZCZEPAŃSKIToteż, zmierzywszy ich wszystkich <gniewnem> spojrzeniem, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę swą! <On> zaś wyciągnął; a ręka jego stała się zdrową.
7.BIESZK.ŁUK.1931I powiódłszy po nich wszystkich naokół oczyma, powiedział Jezus do człowieka tego: „Wyciągnij rękę swoją!”. Chory uczynił to, i ręka jego stała się zdrową.
8.GRZYM1936I spoglądając na nich dokoła, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. I wyciągnął ją i ręka została uzdrowiona.
9.DĄBR.WUL.1973I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę twoją! I wyciągnął, a przywrócona mu była ręka jego.
10.DĄBR.GR.1961I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę twoją! I uczynił tak, a przywrócona mu była ręka jego.
11.TYSIĄCL.WYD5I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę! Uczynił to, i jego ręka stała się znów zdrowa.
12.BRYTYJKAI spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego: Wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił, i ręka jego wróciła do dawnego stanu.
13.POZNAŃSKAI powiódłszy wokół po nich wszystkich oczami, rzekł mu: - Wyciągnij rękę. Uczynił to i odzyskał władzę w ręce.
14.WARSZ.PRASKAPotem, rozejrzawszy się dokoła po wszystkich, powiedział do owego człowieka: Wyciągnij rękę. Kiedy to uczynił, została przywrócona [władza] jego ręce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I rozejrzał się po nich wszystkich oraz powiedział temu człowiekowi: Wyciągnij twoją rękę. A on tak uczynił, i jego ręka została przywrócona do zdrowia, jak druga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo czym rozejrzał się wokół po wszystkich i polecił choremu: Wyciągnij rękę. Chory to uczynił - jego ręka odzyskała sprawność.
17.TOR.NOWE.PRZ.I spojrzał dookoła po wszystkich, i powiedział temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę! A on tak uczynił; i ręka jego stała się znów zdrowa, jak druga.