« Łuk 6:40 Ewangelia Łukasza 6:41 Łuk 6:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co lepak widzisz pręt w oku brata twego, a bierzma w oku własnem nie obaczasz?
2.WUJEK.1923A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a tramu, który jest w oku twojem, nie baczysz?
3.RAKOW.NTA co upatrujesz drzazgę w oku brata twego, a tramu który jest w własnym oku nie obaczasz?
4.GDAŃSKA.1881A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego, a balki, która jest w oku twojem, nie baczysz?
5.GDAŃSKA.2017Czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi?
6.SZCZEPAŃSKICzemuż to widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki w oku własnem nie spostrzegasz?
7.BIESZK.ŁUK.1931Czemu widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki w własnem oku nie dostrzegasz?
8.GRZYM1936Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata, a belki w swojem oku nie dostrzegasz?
9.DĄBR.WUL.1973A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dojrzysz?
10.DĄBR.GR.1961A cóż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?
11.TYSIĄCL.WYD5Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?
12.BRYTYJKAA dlaczego widzisz źdźbło, w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz?
13.POZNAŃSKADlaczego widzisz pyłek w oku brata, a nie dostrzegasz belki w swoim oku?
14.WARSZ.PRASKAJakże to jest, że widzisz w oku brata małą zadrę, a we własnym oku nie dostrzegasz całej belki?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czemu widzisz źdźbło w oku twojego brata, zaś belki we własnym oku nie poznajesz?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJak to jest, że widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym nie dostrzegasz?
17.TOR.NOWE.PRZ.A dlaczego widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?