« 2Moj 8:19 2 Księga Mojżeszowa 8:20 2Moj 8:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Pan ku Mojżeszowi: „Powstaw na uświcie stojże przed faraonem, boć wynidzie ku wodam, i rzecz k niemu: Toć mowi Pan: Puść lud moj, ać mi będzie ofierować,
2.WUJEK.1923Rzekł téż Pan do Mojżesza: Wstań rano, a stań przed Pharaonem; boć wynidzie do wody: i rzeczesz do niego: To mówi Pan: Puść lud mój, aby mi ofiarował.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, a stań przed Faraonem, (oto, wynijdzie do wody,)i rzeczesz do niego: Tak mówi Pan: Wypuść lud mój, aby mi służył;
4.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do Mojżesza: Wstań rano i stań przed faraonem, kiedy wyjdzie nad wodę, i powiedz mu: Tak mówi PAN: Wypuść mój lud, aby mi służył;
5.CYLKOW(8:16) I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: "Wstań rano, a staw się przed Faraonem: Oto wyjdzie on nad wodę, i powiedz mu: tak rzecze Wiekuisty: uwolnij lud Mój, aby mi służyli.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza: "Wstań wcześnie rano i staw się przed faraonem, gdy wychodzi nad wodę i rzeczesz do niego: Tak mówi Jahwe: Wypuść mój lud, aby mi służył.
7.MIESESNastępnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Wstań rano i staw się przed Faraonem, gdy on oto będzie wychodził ku wodzie i rzekniesz do niego: „Tak rzekł Wiekuisty: „Zwolnij lud Mój, ażeby służyli Mi.
8.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Pan do Mojżesza: Wstań rano, by spotkać się z faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu: To rzecze Pan: Wypuść lud mój, by Mi służył.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza: Jutro wczesnym rankiem stań przed faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę, i powiedz mu: Tak mówi Pan: Wypuść lud mój, aby mi służył.
10.POZNAŃSKA(8:16) Jahwe przemówił do Mojżesza: - Wstań wcześnie rano i stań przed faraonem, kiedy będzie szedł nad wodę. I powiesz mu: To mówi Jahwe: "Puść mój lud, aby mogli mi służyć;
11.WARSZ.PRASKAPotem rzekł Jahwe do Mojżesza: Wstań wcześnie rano, zbliż się do faraona, gdy będzie wchodził do rzeki, i przemów do niego tak: Jahwe nakazuje, abyś wypuścił Jego lud, który chce złożyć swemu Bogu ofiarę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:16) WIEKUISTY powiedział też do Mojżesza: Wstań rano i staw się przed faraonem. Oto on wyjdzie nad wodę. Potem mu powiedz: Tak mówi WIEKUISTY: Uwolnij Mój lud, by Mi służyli.
13.EIB.BIBLIA.2016PAN zatem polecił Mojżeszowi: Wczesnym rankiem ustaw się tak, byś spotkał faraona, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiedz mu wówczas: Tak mówi PAN: Wypuść mój lud, aby Mi służył.