« 2Moj 8:21 2 Księga Mojżeszowa 8:22 2Moj 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynię dziwnie tego dnia w ziemi Gessen, w jejże jest lud moj, aby nie były tu muchy, a by wiedział, iże ja Pan w pośrzodku ziemie.
2.WUJEK.1923I uczynię w on dzień dziwną ziemię Gessen, w któréj lud mój jest, że tam nie będzie much: i poznasz, żem ja Pan w pośrodku ziemie.
3.GDAŃSKA.1881A oddzielę dnia onego ziemię Gosen, w której lud mój mieszka, aby tam nie było rozmaitego robactwa, abyś poznał, żem Ja Pan w pośrodku ziemi.
4.GDAŃSKA.2017W owym dniu oddzielę ziemię Goszen, w której mieszka mój lud, aby tam nie było rozmaitych much. I poznasz, że ja jestem PAN pośrodku ziemi.
5.CYLKOW(8:18) A wyróżnię dnia onego ziemię Goszen, na której lud Mój przebywa, aby tam nie było roju robactwa; abyś poznał, żem Ja Wiekuisty w pośród ziemi.
6.KRUSZYŃSKILecz w onym dniu wyróżnię ziemię Gessen, gdzie lud mój pozostaje; nie będzie tam owadów, abyś wiedział, żem ja, Jahwe, wpośród kraju.
7.MIESESAle wyróżnię dnia owego krainę Goszenu, w której lud Mój przebywa, iż nie będzie tam robactwa roju, ażebyś poznał, iż Ja jestem Wiekuistym – wśród ziemi.
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że Ja, Pan, rządzę w całym kraju.
9.BRYTYJKAAle w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że Ja, Pan, jestem wpośród tej ziemi.
10.POZNAŃSKA(8:18) Jednak tego dnia oddzielę ziemię Goszen, w której się zatrzymał mój lud: nie będzie tam zgoła bąków, abyś poznał, że to Ja, Jahwe, [władam] pośrodku tego kraju.
11.WARSZ.PRASKATylko kraina Goszen, gdzie żyje mój lud, będzie wolna owego dnia od tej plagi. Tam nie będzie much. Po tym będziesz mógł poznać, że Ja, Jahwe, jestem Panem w tym kraju.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:18) Ale owego dnia wyróżnię ziemię Goszen, na której przebywa Mój lud, więc tam nie będzie robactwa; abyś poznał, że Ja jestem WIEKUISTY pośród tej ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016W tym dniu jednak wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa mój lud. Tam nie będzie chmar much, po to, abyś poznał, że Ja, PAN, jestem obecny w granicach tej ziemi.