« 2Moj 8:23 2 Księga Mojżeszowa 8:24 2Moj 8:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczyni Pan tako, i przyszła mucha przeciężka w dom faraonow a sług jego, a we wszych ziemiach ejipskich, skaziła sie jest ziemia od tych to much.
2.WUJEK.1923I uczynił Pan tak, i przyszła mucha bardzo ciężka w domy Pharaonowe, i sług jego, i do wszystkiéj ziemie Egipskiéj: i popsowała się ziemia od takowych much.
3.GDAŃSKA.1881Tedy uczynił tak Pan. I przyszło rozmaite robactwo ciężkie na dom Faraonów, i na dom sług jego, i na wszystkę ziemię Egipską; i psowała się ziemia od rozmaitego robactwa.
4.GDAŃSKA.2017I PAN tak uczynił. Rozmaite uciążliwe muchy naszły dom faraona, domy jego sług i całą ziemię Egiptu. I ziemia została zniszczona przez rozmaite muchy.
5.CYLKOW(8:20) I uczynił tak Wiekuisty; nadciągnął rój robactwa niezliczony na dom Faraona, i na domy sług jego, i na całą ziemię Micraim; zniszczoną została ziemia od roju robactwa.
6.KRUSZYŃSKII tak Bóg uczynił; weszło mnóstwo owadów do domu faraona, do domu sług jego i w całym kraju egipskim, i spustoszona była ziemia przez owady.
7.MIESESWiekuisty też uczynił tak: Olbrzymi rój robactwa naszedł Faraona dom i domy jego sług; w całym Kraju Egipskim zniszczała ziemia z powodu roju robactwa.
8.TYSIĄCL.WYD5I uczynił tak Pan, i sprowadził mnóstwo much do domu faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy.
9.BRYTYJKAI tak Pan uczynił. I przedostało się mnóstwo much do pałacu faraona i do domów jego sług w całej ziemi egipskiej. A kraj cierpiał bardzo z powodu tych much.
10.POZNAŃSKA(8:20) I Jahwe uczynił to. Mnóstwo bąków naszło na dom faraona i jego służebnych, na cały Egipt. Kraj ten był niszczony przez bąki.
11.WARSZ.PRASKAI tak uczynił Jahwe. Muchy ogromnymi chmarami obsiadły dom faraona, domostwa jego sług i napełniły cały Egipt. Z powodu owych much kraj poniósł wielkie straty.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:20) I WIEKUISTY tak uczynił. Na dom faraona, na domy jego sług oraz na całą ziemię Micraim nadciągnął niezliczony rój robactwa. A od roju robactwa została zniszczona ziemia.
13.EIB.BIBLIA.2016Tak też PAN uczynił. Zleciały się chmary much do pałacu faraona, do domów jego sług i do całej ziemi egipskiej. Niszczyły one ziemię.