« 2Moj 8:24 2 Księga Mojżeszowa 8:25 2Moj 8:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI powołał faraon Mojżesza a Aarona i rzecze jima: „Jidzicie a ofierujcie Panu Bogu waszemu w ziemi tej to”.
2.WUJEK.1923I przyzwał Pharao Mojżesza i Aarona, i rzekł im: Idźcie, a ofiarujcie Bogu waszemu w téj ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Zatem wezwał Farao Mojżesza i Aarona, i rzekł: Idźcie, ofiarujcie Bogu waszemu w tej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Faraon wezwał wówczas Mojżesza i Aarona i powiedział: Idźcie, złóżcie na tej ziemi ofiarę waszemu Bogu.
5.CYLKOW(8:21) I wezwał Faraon Mojżesza i Ahrona i rzekł: "Idźcie, ofiarujcie Bogu waszemu w tym kraju."
6.KRUSZYŃSKIFaraon przywołał Mojżesza i Aarona i rzekł: "Idźcie, złóżcie ofiary swojemu Bogu w tym kraju".
7.MIESESWówczas zawezwał Faraon Mojżesza i Arona, i rzekł: „Idźcie, ofiarujcie Bogu waszemu w tym kraju”.
8.TYSIĄCL.WYD5Zawołał więc faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: Możecie złożyć ofiarę Bogu waszemu, ale w tym kraju.
9.BRYTYJKAWtedy faraon wezwał Mojżesza i Aarona i rzekł: Idźcie, złóżcie Bogu waszemu ofiarę w tym kraju.
10.POZNAŃSKA(8:21) Faraon wezwał przeto Mojżesza i Aarona i rzekł:- Idźcie złożyć ofiarę swemu Bogu, [ale] w tym kraju!
11.WARSZ.PRASKAKazał tedy faraon sprowadzić do siebie Mojżesza i Aarona i tak im powiedział: Idźcie już i złóżcie ofiarę na cześć waszego Boga, ale tu, w tym kraju!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:21) Więc faraon wezwał Mojżesza i Ahrona, i powiedział: Idźcie, złóżcie w tym kraju ofiary waszemu Bogu.
13.EIB.BIBLIA.2016Wtedy faraon wezwał Mojżesza i Aarona: Idźcie - przyzwolił. - Złóżcie waszemu Bogu ofiarę, ale w tym kraju.