« Psal 31:10 Księga Psalmów 31:11 Psal 31:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:14) Nade wszemi nieprzyjaciołmi mojimi uczynion jeśm przekora sąsiadom mojim barzo a bojaźń znanym mojim. (30:15a) Jiż są widzieli mie, na dwor są uciekli ote mnie,
2.PS.PUŁAWSKI(30:14) Nade wszemi nieprzyjacioły moimi uczynioneśm przekora sąsiadom moim barzo i strach znajomym moim. (30:15a) Jiż mie widzieli, wen uciekali ode mnie,
3.WUJEK.1923(31:12) Nad wszystkie nieprzyjacioły moje stałem się pośmiewiskiem i sąsiadom moim bardzo, i strachem znajomym moim: którzy mię widzieli, precz odemnie uciekli.
4.GDAŃSKA.1881(31:12) U wszystkich nieprzyjaciół moich jestem w pohańbieniu wielkiem, a najwięcej u sąsiadów moich; stałem się na postrach znajomym moim; którzy mię widzą na dworze, uciekają przedemną.
5.GDAŃSKA.2017Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich moich wrogów, zwłaszcza dla moich sąsiadów, i postrachem dla znajomych; ci, którzy mnie widzą na dworze, uciekają przede mną.
6.PS.BYCZ.1854(31:12) Od-wszech wrogów-moich, jestem na hańbę wystawion, a,-u sąsiadów-mych, bardziéj: nawetem-postrachem u znajomych-moich; widzący-mię, na-dworze, uciékają przedemną.
7.GÖTZE.1937(31:12) Dla wszystkich gnębicieli moich stałem się pohańbieniem, a najwięcej dla sąsiadów moich, i postrachem znajomym moim; ci, którzy mię widzą na ulicy, uciekają przede mną.
8.CYLKOW(31:12) Gwoli prześladowcom moim jestem hańbą, nawet sąsiadom moim wielce; postrachem znajomych. Spotykający mnie na ulicy, usuwają się odemnie.
9.KRUSZYŃSKI(31:12) Ponad wszystkich nieprzyjaciół moich stałem się pośmiewiskiem, a dla sąsiadów moich najbardziej. Dla znajomych stałem się postrachem: którzy mnie na rynku zobaczą, uciekają odemnie.
10.ASZKENAZY (31:12) Od wszystkich gnębicieli mych okryła mnie hańba, stałem się nią wielce dla mych sąsiadów, zaś postrachem dla mych zaufanych, - ci co mnie widzą na ulicy, uciekają przedemną.
11.SZERUDA(31:12) Jestem wzgardą dla wszystkich wrogów moich, a najwięcej dla sąsiadów moich, i postrachem dla znajomych moich; ci, co mnie widzą, uciekają przede mną.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:12) Dla wszystkich wrogów moich stałem się celem szyderstwa, pośmiewiskiem sąsiadów, postrachem znajomych; kto mnie ujrzy na dworze, ode mnie ucieka:
13.TYSIĄCL.WYD5(31:12) Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych - postrachem; kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie.
14.BRYTYJKA(31:12) Stałem się pośmiewiskiemDla wszystkich wrogów moich, Zwłaszcza dla sąsiadów moich, I postrachem dla znajomych moich; Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie.
15.POZNAŃSKA(31:12) Przedmiotem szyderstwa stałem się dla wszystkich nieprzyjaciół moich, pośmiewiskiem dla moich sąsiadów i postrachem dla bliskich; ktokolwiek mnie ujrzy na drodze, ucieka przede mną.
16.WARSZ.PRASKA(31:12) Dla wszystkich wrogów stałem się pośmiewiskiem, odrazą dla sąsiadów, przerażeniem dla bliskich, i unika mnie każdy, kto widzi mnie na drodze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:12) Z powodu moich prześladowców jestem hańbą nawet dla mych sąsiadów oraz postrachem dla znajomych. Ci, którzy mnie spotykają na ulicy ode mnie się usuwają.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:12) Z powodu wszystkich moich nieprzyjaciół Stałem się pośmiewiskiem, Nieszczęściem w oczach sąsiadów I obrzydliwością dla znajomych - Stronią ode mnie ci, Którzy mnie widzą na ulicy.