« Psal 31:11 Księga Psalmów 31:12 Psal 31:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:15b) zapomnieniu dan jeśm jako umarły od sierca. (30:16a) Uczynił jeśm sie jako ssąd zgubieny,
2.PS.PUŁAWSKI(30:15b) zapomnieniu dan jeśm jako umarły od sierca. (30:16a) Uczynion jeśm jako sąd zgubiony,
3.WUJEK.1923(31:13) Jestem zapomniony z serca jako umarły: stałem się jako naczynie stracone.
4.GDAŃSKA.1881(31:13) Wypadłem z pamięci jako umarły; stałem się jako naczynie stłuczone.
5.GDAŃSKA.2017Zapomniano o mnie jak o umarłym, stałem się jak rozbite naczynie.
6.PS.BYCZ.1854(31:13) Zapomnian-jestem, jak-umarły z-serca; ja-stałem-się, jak-narzędzié zepsuté.
7.GÖTZE.1937(31:13) Zapomniany jestem w sercach jako umarły; stałem się jako naczynie stłuczone.
8.CYLKOW(31:13) Zapomniany jestem, jak umarły, z serca; podobny do naczynia zużytego.
9.KRUSZYŃSKI(31:13) Wypadłem z pamięci i serca jako umarły; stałem się jako naczynie porzucone.
10.ASZKENAZY (31:13) Zapomniano o mnie, jako o tym, który umarł w czyjej duszy, i stałem się jako grat zaginiony.
11.SZERUDA(31:13) Jestem zapomniany jak umarły, jestem jak naczynie rozbite.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:13) Zapomniany, wypadłem z serca — jak umarły, stałem się jak rozbite naczynie.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:13) Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym, stałem się jak sprzęt wyrzucony.
14.BRYTYJKA(31:13) Wymazany jestem z pamięci jak umarły, Jestem jak rozbite naczynie.
15.POZNAŃSKA(31:13) Zapomniano o mnie jak o zmarłym, po którym nie ma pamięci, podobny jestem do rozbitego naczynia.
16.WARSZ.PRASKA(31:13) Zapomnieli o mnie jak o umarłym, stałem się jak rozbite naczynie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:13) Wypadłem z serca jak umarły, podobny do zużytego naczynia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:13) Wypadłem z pamięci jak umarły, Stałem się jak rozbite naczynie.