« Psal 31:13 Księga Psalmów 31:14 Psal 31:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:18a) Ale ja w cię pwał jeśm, Gospodnie, rzekł jeśm: Bog moj jeś ty,
2.PS.PUŁAWSKI(30:18a) Ale ja w cię pwał jeśm, Gospodnie, rzekł jeśm: Bog moj jeś ty,
3.WUJEK.1923(31:15) A jam w tobie nadzieję miał, Panie! rzekłem: Tyś jest Bogiem moim.
4.GDAŃSKA.1881(31:15) Ale ja w tobie mam nadzieję, Panie! Rzekłem: Tyś jest Bogiem moim.
5.GDAŃSKA.2017Ale ja zaufałem tobie, PANIE; powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem.
6.PS.BYCZ.1854(31:15) Ale-ja, ja, w-Tobie ubezpieczam-się, o-Panie! jam-rzekł: Bogiemeś-moim, Ty.
7.GÖTZE.1937(31:15) Ale ja w Tobie mam nadzieję, Panie; mówię: "Ty jesteś Bogiem moim!"
8.CYLKOW(31:15) A ja na tobie polegam; Boże, rzekłem: Panem moim Ty.
9.KRUSZYŃSKI(31:15) A jam w Tobie zaufał, Panie! Rzekłem: "Bogiem moim Ty jesteś"!
10.ASZKENAZY (31:15) Lecz w Tobie ma ufność Jehowo, mówię: "Tyś. jest mym Bogiem".
11.SZERUDA(31:15) Ale ja Tobie ufam, Panie! Rzekłem: Tyś Bogiem moim.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:15) Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie; mówię: «Tyś jest Bogiem moim».
13.TYSIĄCL.WYD5(31:15) Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: Ty jesteś moim Bogiem.
14.BRYTYJKA(31:15) Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim.
15.POZNAŃSKA(31:15) Ja jednak w Tobie ufność pokładam, Jahwe. Mówię: "Ty jesteś moim Bogiem!"
16.WARSZ.PRASKA(31:15) Lecz ja, o Panie, Tobie zaufałem, ciągle powtarzam: Tyś moim Bogiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:15) Ale ja polegam na Tobie, WIEKUISTY; powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:15) Lecz ja Tobie ufam, PANIE! Powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem,