« Psal 31:14 Księga Psalmów 31:15 Psal 31:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:18b) w ręku twoju szczęście moje. (30:19) Wytargń mie z ręku nieprzyjacielow mojich i ot tych, cso mie gonią.
2.PS.PUŁAWSKI(30:18b) w ręku twoju szczęście moje. (30:19) Wytargń mie z ręku nieprzyjacioł mych i od tych, co mie nienaźrzą.
3.WUJEK.1923(31:16) W ręku twoich losy moje: wyrwij mię z ręki nieprzyjaciół moich, i od prześladujących mię.
4.GDAŃSKA.1881(31:16) W rękach twoich są czasy moje; wyrwijże mię z ręki nieprzyjaciół moich, i od tych, którzy mię prześladują.
5.GDAŃSKA.2017Mój czas jest w twoich rękach, ocal mnie z ręki moich nieprzyjaciół i od tych, którzy mnie prześladują.
6.PS.BYCZ.1854(31:16) W-ręku-Twém czasy-moje; oswobódź-mię z-ręki nieprzyjaciół-mych, i-od-prześladowców-moich.
7.GÖTZE.1937(31:16) W rękach Twoich są losy moje; wybaw mię z ręki wrogów moich i od moich prześladowców!
8.CYLKOW(31:16) W ręku Twoim losy moje; wybaw mnie z mocy wrogów i prześladowców moich.
9.KRUSZYŃSKI(31:16) W rękach Twoich losy moje; wybaw mnie z ręki nieprzyjaciół moich i prześladowców moich.
10.ASZKENAZY (31:16) W Twem ręku są dni mego żywota, ocal mnie z rąk mych wrogów i mych prześladowców.
11.SZERUDA(31:16) W ręku Twoim są losy moje, wyrwij mnie z rąk nieprzyjaciół moich i prześladowców moich!
12.TYSIĄCL.WYD1(30:16) W ręku Twoim me losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:16) W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców!
14.BRYTYJKA(31:16) W ręku twoim są losy moje, Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!
15.POZNAŃSKA(31:16) Los mój w Twoim ręku spoczywa; wyzwól mnie z rąk moich wrogów i prześladowców!
16.WARSZ.PRASKA(31:16) Mój los składam w Twe ręce. Wyrwij mnie z rąk moich wrogów i prześladowców.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:16) W Twojej ręce są moje losy; wybaw mnie z mocy wrogów oraz mych prześladowców.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:16) W Twoim ręku moje losy, Ocal mnie od prześladowców i wrogów!