« Psal 31:17 Księga Psalmów 31:18 Psal 31:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:21b) niema bądźcie usta lściwa, (30:22) jiże mowią przeciwo prawemu lichotę w pyszności i nie-w-rządości.
2.PS.PUŁAWSKI(30:21b) niema bącie usta łżywa, (30:22) jaż mowią przeciwo prawemu lichotę w pysze i nie-w-rządości.
3.WUJEK.1923(31:19) Niech zaniemieją usta zdradliwe, które mówią nieprawość przeciw sprawiedliwemu w pysze i w powieraniu.
4.GDAŃSKA.1881(31:19) Niech zaniemieją wargi kłamliwe, które mówią przeciwko sprawiedliwemu rzeczy przykre z hardością i ze wzgardą.
5.GDAŃSKA.2017Niech zaniemówią wargi kłamliwe, które w pysze i pogardzie mówią krzywdzące słowa przeciwko sprawiedliwemu.
6.PS.BYCZ.1854(31:19) Niech-zaniémieją wargi fałszywe, mawiające, przeciw sprawiedliwemu, bezczélnie, z-pychą i-wzgardą.
7.GÖTZE.1937(31:19) Niech zaniemieją wargi kłamliwe, które bezczelnie mówią przeciwko sprawiedliwemu w pysze i ze wzgardą.
8.CYLKOW(31:19) Niech oniemieją usta kłamliwe, co mówią o sprawiedliwym hardo, wyniośle i pogardliwie.
9.KRUSZYŃSKI(31:19) Niech zamilkną wargi kłamliwe, które mówią przeciw sprawiedliwości rzeczy przykre przez pychę i wzgardę.
10.ASZKENAZY (31:19) Bo zaniemówią wargi kłamliwe, co hardo przymawiają sprawiedliwemu z dumną wyniosłością i z wstydu obelgą.
11.SZERUDA(31:19) Niech oniemieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i wzgardzie!
12.TYSIĄCL.WYD1(30:19) Niech oniemieją wargi kłamliwe, co ze wzgardą i pychą zuchwale wygadują na sprawiedliwego.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:19) Niech zaniemówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą.
14.BRYTYJKA(31:19) Niech oniemieją kłamliwe wargi, Co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie!
15.POZNAŃSKA(31:19) Niech zaniemówią usta kłamliwe, co, pełne pychy i pogardy, zuchwale przymawiają sprawiedliwemu.
16.WARSZ.PRASKA(31:19) Niech zaniemówią usta, co kłamią, języki mówiące źle o prawych, wargi pełne pychy i wzgardy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:19) Niech oniemieją kłamliwe usta, które hardo, wyniośle i pogardliwie mówią o sprawiedliwym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:19) Niech ucichną kłamliwe wargi, Mówiące przeciw sprawiedliwemu zuchwale, wyniośle i z pogardą.