« Psal 31:19 Księga Psalmów 31:20 Psal 31:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:25) Skryjesz je we skryciu oblicza twego od zamącania ludzskiego, (30:26) zaszczycisz je w przebytce twojem od przeciwomowiących językow.
2.PS.PUŁAWSKI(30:25) Skryjesz je w skryciu oblicza twego od zamącenia ludzkiego, (30:26) zaszczycisz w stanu twojem od zapowiedzenia językow.
3.WUJEK.1923(31:21) Zakryjesz je w zakryciu oblicza twego od zamięszania ludzkiego: zasłonisz je w namiecie twoim od przeciwieństwa języków.
4.GDAŃSKA.1881(31:21) Ukrywasz ich w skrytości oblicza twego, przed hardością człowieczą ukrywasz ich, jako w namiocie, przed swarliwemi językami.
5.GDAŃSKA.2017Ukryjesz ich pod osłoną twojej obecności przed pychą człowieka, ochronisz ich w namiocie przed kłótliwymi językami.
6.PS.BYCZ.1854(31:21) Ty-ukryjesz-ich, w-tajni oblicza-Twego, przed-zmowami ludzkiemi, Ty schowasz-ich w-szałasie przed-swarem języków.
7.GÖTZE.1937(31:21) Ty ukrywasz ich w skrytości świątyni Twojej przed spiskami ludzkiemi; Ty skrywasz ich w namiocie przed swarliwemi językami.
8.CYLKOW(31:21) Osłaniasz ich osłoną oblicza Twego od knowań ludzi, ukrywasz ich w namiocie przed zwadą plemion.
9.KRUSZYŃSKI(31:21) Ukrywasz ich w skrytości oblicza swego, przed hardością ludzką strzeżesz ich - w namiocie przed językami złośliwymi.
10.ASZKENAZY (31:21) Ty je schowasz w tajemnym schowku zamierzeń oblicza Twego przed ukrytymi zamysłami męża przewrotnego a w gęstym namiocie je ukryjesz przed swarliwymi języki.
11.SZERUDA(31:21) Kryjesz ich pod ochroną oblicza swego przed knowaniami ludzi, ukrywasz ich w namiocie przed zjadliwymi językami.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:21) Osłaniasz ich Twą obecnością od spisku mężów, w namiocie ich kryjesz od swaru języków.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:21) Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków.
14.BRYTYJKA(31:21) Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami.
15.POZNAŃSKA(31:21) Ty ich chronisz pod osłoną swego oblicza przed knowaniami ludzi, ukrywasz ich [niby] w namiocie przed swarliwymi językami.
16.WARSZ.PRASKA(31:21) Osłaniasz ich obecnością Twojego oblicza przed knowaniami ludzkimi, ukrywasz ich, jak pod dachem, przed jadem złych języków.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:21) Od knowań ludzi ich ochraniasz osłoną Twego oblicza, w namiocie ich ukrywasz przed każdą zwadą plemion.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:21) Osłaniasz ich cieniem swej bliskości przed ludzkimi zakusami, Chowasz ich w swoim namiocie przed językiem gotowym do kłótni.