« Psal 31:20 Księga Psalmów 31:21 Psal 31:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:27) Błogosławiony Gospodzin, bo dziwno uczynił miłosierdzie swoje se mną w mieście murowanem.
2.PS.PUŁAWSKI(30:27) Błogosławiony Bog, bo dziwno uczynił miłosierdzie swe mnie w mieście ućwierdzonym.
3.WUJEK.1923(31:22) Błogosławiony Pan, że dziwnie okazał miłosierdzie swe nademną w mieście obronnem.
4.GDAŃSKA.1881(31:22) Błogosławiony Pan! bo dziwnie okazał miłosierdzie swoje przeciwko mnie, jakoby w mieście obronnem.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony niech będzie PAN, bo okazał mi swą cudowną łaskę w mieście warownym.
6.PS.BYCZ.1854(31:22) Niech będzie-błogosławion Pan; że przedziwną-okazał łaskę-swę ku-mnie, tak, jak bym był, w-mieście warowném.
7.GÖTZE.1937(31:22) Uwielbiony niech będzie Pan, bo cudownie okazał mi dobroć Swoją w mieście obronnem.
8.CYLKOW(31:22) Błogosławion Bóg, że cudownie łaskę Swą okazał mi w grodzie oblężonym.
9.KRUSZYŃSKI(31:22) Błogosławiony Pan, ponieważ objawił miłosierdzie swoje dla mnie w mieście obronnem.
10.ASZKENAZY (31:22) Błogosławiony niechaj będzie Jehowa, iże mnie wyróżnił cudowną Swą łaską w mieście oblężenia.
11.SZERUDA(31:22) Błogosławiony Pan, bo okazał mi cudownie łaskę swoją w warownym grodzie.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:22) Błogosławiony Pan, co miłosierdzie swoje przedziwnie mi okazał w mieście warownym.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:22) Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w grodzie warownym.
14.BRYTYJKA(31:22) Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie.
15.POZNAŃSKA(31:22) Błogosławiony Jahwe, gdyż w przedziwny sposób okazał mi swe miłosierdzie [chroniąc mnie] w grodzie warownym.
16.WARSZ.PRASKA(31:22) Błogosławiony niech będzie Pan, co czyni mi takie cuda i okazuje mi dobroć za dni ucisku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:22) Błogosławiony WIEKUISTY, Ten, który w oblężonym mieście cudownie okazał mi Swoją łaskę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:22) Błogosławiony niech będzie PAN, On w oblężonym mieście udzielił mi swej łaski.