« Psal 31:2 Księga Psalmów 31:3 Psal 31:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:4) Bo moc moja i utoka moja jeś ty i prze imię twoje wywiedziesz mie i ukarmisz mie.
2.PS.PUŁAWSKI(30:4) Bo moc moja i utoka moja jeś ty i prze imię twe wywiedziesz mie i wskarmisz mie.
3.WUJEK.1923(31:4) Albowiem moc moja, i ucieczka moja jesteś ty: a dla imienia twego poprowadzisz mię i wychowasz mię.
4.GDAŃSKA.1881(31:4) Boś ty jest skałą moją, i obroną moją; przetoż dla imienia twego prowadź mię, i zaprowadź mię.
5.GDAŃSKA.2017Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź.
6.PS.BYCZ.1854(31:4) Bo, skałąś-mą, i-twiérdząś-moją, Ty; zatém,-dla Imienia-Twego, prowadź-mię, i-przewodnicz-mi.
7.GÖTZE.1937(31:4) Bo Ty jesteś opoką moją i twierdzą moją, i dla imienia Swego zechciej mnie prowadzić i kierować.
8.CYLKOW(31:4) Bo skałą moją i warownią moją Ty, i dla imienia Twojego kieruj i prowadź mnie.
9.KRUSZYŃSKI(31:4) Albowiem Tyś jest skałą moją, a dla imienia Twego prowadź mnie i utrzymuj mnie.
10.ASZKENAZY (31:4) Gdyż skałą mą i twierdzą moją Ty jesteś i gwoli imieniu Twemu kieruj mną i mnie prowadź.
11.SZERUDA(31:4) Boś Ty skałą moją i grodem moim, przez wzgląd na imię Twoje prowadź mnie i wiedź mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(30:4) Tyś bowiem skałą moją i twierdzą: przez wzgląd na imię Twoje będziesz mnie wiódł i mną kierował.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:4) Ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie!
14.BRYTYJKA(31:4) Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!
15.POZNAŃSKA(31:4) o, tak, Tyś moją opoką i moją warownią. Dla Imienia Twego będziesz mnie prowadził i będziesz mną kierował;
16.WARSZ.PRASKA(31:4) Bo Ty jesteś skałą i twierdzą moją, będziesz mnie prowadził i kierował mną dla imienia Twego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:4) Ty jesteś moją Skałą oraz moją Warownią, więc prowadź mnie i kieruj dla Twojego Imienia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:4) Bo Ty jesteś mą opoką i mą twierdzą, Przewódź mi ze względu na Twe imię,