« Psal 31:4 Księga Psalmów 31:5 Psal 31:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:6) W ręce twoji, Gospodnie, polecam duch moj; zbawił jeś mie, Gospodnie Boże prawdy.
2.PS.PUŁAWSKI(30:6) W twoje ręce polecam duch moj; odkupił jeś mie, Gospodnie Boże prawdy.
3.WUJEK.1923(31:6) W ręce twe polecam ducha mego: odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdy.
4.GDAŃSKA.1881(31:6) W ręce twoje poruczam ducha mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże prawdziwy!
5.GDAŃSKA.2017W twoje ręce powierzam mego ducha; odkupiłeś mnie, PANIE, Boże wierny.
6.PS.BYCZ.1854(31:6) W-ręce-Twe poruczam ducha-mego; Tyś odkupił mię, o-Panie, Boże prawdziwy!
7.GÖTZE.1937(31:6) W ręce Twoje poruczam ducha mego; Tyś mnie ocalił, Panie, Boże wierny!
8.CYLKOW(31:6) W rękę Twą poruczam ducha mego; wybawiasz mnie Boże, Panie Wiekuisty,
9.KRUSZYŃSKI(31:6) W ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie Panie, Boże prawdziwy!
10.ASZKENAZY (31:6) W ręce Twoje zdaję mojego ducha, bo Tyś mnie wyzwolił, o Jehowo, wszechpotężny Boże prawdy!
11.SZERUDA(31:6) W ręce Twoje oddaję ducha mego, Tyś mię odkupił, Panie, wierny Boże.
12.TYSIĄCL.WYD1(30:6) W ręce Twoje polecam ducha mojego: Ty mnie uwolnisz, Panie, Boże wierny.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:6) W ręce Twoje powierzam ducha mojego, Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny!
14.BRYTYJKA(31:6) W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.
15.POZNAŃSKA(31:6) W ręce Twoje powierzam ducha mego, Ty mnie wybawisz, Jahwe, Boże wierny.
16.WARSZ.PRASKA(31:6) Z ufnością w Twe ręce składam mego ducha, Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże mój wierny.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:6) Na Twoje ręce powierzam mego ducha; wybawiasz mnie, WIEKUISTY, Boże prawdziwy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:6) W Twoje ręce składam mego ducha. Odkupiłeś mnie, PANIE, wierny Boże.