« Psal 31:8 Księga Psalmów 31:9 Psal 31:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(30:11) Smiłuj sie nade mną, Gospodnie, bo sie mącę, zamąciło sie jest w gniewie oko moje, dusza moja i brzuch moj.
2.PS.PUŁAWSKI(30:11) Smiłuj sie, Gospodnie, bo sie mącę, zamęciło sie we mnie oko moje, dusza moja i brzuch moj.
3.WUJEK.1923(31:10) Zmiłuj się nademną, Panie; bom jest utrapiony: zatrwożyło się w gniewie oko moje, dusza moja, i wnętrze moje.
4.GDAŃSKA.1881(31:10) Zmiłuj się nademną, Panie! bom jest uciśniony; wywiędła od żałości twarz moja; także i dusza moja i żywot mój.
5.GDAŃSKA.2017Zmiłuj się nade mną, PANIE, bo jestem uciśniony, od żałości osłabły moje oczy, a także moja dusza i moje wnętrzności.
6.PS.BYCZ.1854(31:10) Zmiłuj-się-nademną, o-Panie! bo biéda mi; wynędzniało, od-zmartwienia, licé-mojé, ciało-mojé, i-żywot-mój.
7.GÖTZE.1937(31:10) Bądź mi łaskaw, Panie, bo jestem w uciśnieniu; zaćmiło się ze zgryzoty oko moje, dusza moja i ciało moje.
8.CYLKOW(31:10) Zlituj się nademną Boże, bo biada mi; zamroczyło się od żałości oko moje, i dusza moja i żywot mój.
9.KRUSZYŃSKI(31:10) Zmiłuj się nademną Panie, ponieważ mam smutek; przyćmiło się od żalu oko moje - dusza moja i żywot mój.
10.ASZKENAZY (31:10) Zmiłuj się nademną, o Jehowo, gdyż źle mi i ciasno: zaćmione me oko ze zgryzoty, ma dusza i me ciało.
11.SZERUDA(31:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Oko moje zamroczyło się od zgryzoty, dusza moja i ciało moje chore,
12.TYSIĄCL.WYD1(30:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w udręce: od smutku słabnie me oko, dusza i ciało.
13.TYSIĄCL.WYD5(31:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku, od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności.
14.BRYTYJKA(31:10) Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje.
15.POZNAŃSKA(31:10) Ulituj się nade mną, Jahwe, bo jestem uciśniony; od zmartwień zaćmiło się oko moje, (dusza i ciało moje).
16.WARSZ.PRASKA(31:10) Okaż mi, Panie, łaskę, bo lęk mnie ogarnia, od smutku słabną mi oczy, dusza i ciało.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:10) Zlituj się nade mną, WIEKUISTY, gdyż mi biada; od żałoby zamroczyło się moje oko, moja dusza i moje życie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(31:10) PANIE, zmiłuj się nade mną, bo jestem w ucisku! Udręka zmorzyła moje oczy, Przeżarła duszę i wnętrzności -