« Joz 11:12 Księga Jozuego 11:13 Joz 11:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oprócz miast, które były na pagórkach i na kopcach położone, inne zapalił lud Izraelski: jedno tylko Asor bardzo obronne ogniem spalił.
2.GDAŃSKA.1881Tylko tych wszystkich miast, które były obronne, nie palił Izrael, oprócz samego Hasora, które spalił Jozue.
3.GDAŃSKA.2017Izrael nie spalił jednak żadnego z miast warownych, oprócz samego Chasoru, który spalił Jozue.
4.CYLKOWTych tylko miast, które na sztucznych wyniosłościach założone były nie spalili Israelici, z wyjątkiem jedynie Hacoru, które spalił Jozue.
5.KRUSZYŃSKIJednakże miast położonych na pagórkach nie spalił Izrael, z wyjątkiem jedynie Hacoru spalonego przez Jozuego,
6.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie jednak miasta położone na wzgórzach nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego.
7.BRYTYJKAIzrael nie spalił natomiast żadnego z miast, położonych na wzgórzach, z wyjątkiem Chasoru; jedynie to kazał Jozue spalić.
8.POZNAŃSKAIzrael nie spalił jednak żadnego z miast położonych na wzgórzach, z wyjątkiem Chacoru, który spalił Jozue.
9.WARSZ.PRASKANie spalili jednak Izraelici żadnego z miast położonych na wzgórzach, wyjąwszy Chasor, zniszczony przez Jozuego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Israelici nie spalili tylko tych miast, które były założone na wyniosłościach, z wyjątkiem Hacoru, który spalił Jezus, syn Nuna.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOprócz Chasoru, który Jozue kazał spalić, Izrael nie spalił żadnego z miast położonych na wzgórzach.