« Joz 11:8 Księga Jozuego 11:9 Joz 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynił, jako mu był Pan przykazał, koniom ich żyły poderżnął, a wozy ogniem spalił.
2.GDAŃSKA.1881I uczynił im Jozue, jako mu był rozkazał Pan; koniom ich żyły poderznął, a wozy ich popalił ogniem.
3.GDAŃSKA.2017I Jozue uczynił im tak, jak mu PAN rozkazał: ich koniom podciął ścięgna, a ich rydwany spalił ogniem.
4.CYLKOWJozue zaś uczynił im tak, jako rozkazał Wiekuisty: rumaki ich okulawił a wozy ich spalił ogniem.
5.KRUSZYŃSKII postąpił z nimi Jozue, jako Bóg mu powiedział: okulawił ich konie, a ich wozy wojenne ogniem spalił.
6.TYSIĄCL.WYD5Jozue postąpił z nimi, jak Pan powiedział Mojżeszowi: konie ich okulawił, a rydwany spalił w ogniu.
7.BRYTYJKAI postąpił z nimi Jozue tak, jak mu nakazał Pan; konie ich okulawił, a wozy ich spalił w ogniu.
8.POZNAŃSKAJozue postąpił z nimi według nakazu Jahwe: koniom ich podciął ścięgna, a rydwany wydał na pastwę ognia.
9.WARSZ.PRASKAJozue postąpił z nimi tak, jak mu nakazał Jahwe: połamał nogi ich koniom i spalił ich rydwany.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus, syn Nuna, uczynił im tak, jak rozkazał WIEKUISTY; rumaki ich okulawił, a wozy ich spalił ogniem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJozue zaś postąpił z nimi zgodnie z poleceniem PANA, to jest okulawił ich konie, a rydwany - spalił.