« Joz 12:15 Księga Jozuego 12:16 Joz 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Król Macedy jeden, król Bethel jeden.
2.GDAŃSKA.1881Król Maceda jeden; król Betel jeden.
3.GDAŃSKA.2017Król Makkedy – jeden; król Betel – jeden.
4.CYLKOWKról Makedy, jeden; król Bethela, jeden.
5.KRUSZYŃSKIkról Makedy jeden, król Bethelu jeden;
6.TYSIĄCL.WYD5król Makkedy, jeden; król Betel, jeden;
7.BRYTYJKAKról Makkeda jeden; król Betelu jeden;
8.POZNAŃSKAkról Makkedy; król Betelu;
9.WARSZ.PRASKAjeden król Makkedy; jeden król Betel;
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.król Makedy – jeden; król Betel – jeden;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITkról Makkeda - jeden; król Betel - jeden;