« 1Kor 7:15 1 List do Koryntian 7:16 1Kor 7:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo co wiesz żono, jeśli męża zachowasz? albo co wiesz mężu, jeśli żonę zachowasz?
2.WUJEK.1923Albowiem zkąd wiesz, żono! jeźli męża zbawisz? albo zkąd wiesz, mężu! jeźli żonę zbawisz?
3.RAKOW.NTCóż bowiem wiesz żono, jeśli męża zbawisz? abo co wiesz mężu, jeśli żonę zbawisz?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem co ty wiesz, żono! jeźli pozyskasz męża? Albo co ty wiesz, mężu! pozyskaszli żonę?
5.GDAŃSKA.2017Co bowiem wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo co wiesz, mężu, czy zbawisz żonę?
6.JACZEWSKIZkąd zresztą wiedzieć może żona, że męża swego zbawi; albo zkąd może wiedzieć mąż, że zbawi swą żonę?
7.SYMONBo skądże wiesz, żono, czy zbawisz męża? albo ty, mężu, skąd wiesz, czy zbawisz żonę?
8.DĄBR.WUL.1973Bo skądże wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, czy zbawisz żonę?
9.DĄBR.GR.1961Bo skądże wiesz, żono, czy zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, czy zbawisz żonę?
10.TYSIĄCL.WYD5A skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę?
11.BRYTYJKABo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę?
12.POZNAŃSKAStąd bowiem wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę?
13.WARSZ.PRASKAA skądże zresztą możesz wiedzieć, żono, że zbawisz twego męża? Albo czy jesteś pewien, mężu, że zbawisz twoją żonę?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo, co ty wiesz kobieto? Czy ocalisz męża od śmierci? Albo, co ty wiesz mężczyzno? Czy ocalisz żonę od śmierci?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo skąd wiesz, żono, że zbawisz swego męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę?
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo czy wiesz żono, że zbawisz męża? Lub czy wiesz mężu, że zbawisz żonę?