« 1Kor 7:34 1 List do Koryntian 7:35 1Kor 7:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to ku waszemu pożytku mówię, nie abym sidło wam narzucał, ale ku uczciwemu i przystojniejszemu do pana przystaniu bez rozerwania.
2.WUJEK.1923A toć mówię ku pożytkowi waszemu, nie abym na was sidło wrzucił, ale ku temu, co jest poczciwego, i coby was sposobiło do modlenia się Panu bez przeszkody.
3.RAKOW.NTA to ku waszemu pożytkowi mówię; nie abym sidło na was wrzucił, ale ku uczciwemu waszemu i sposobnemu trzymaniu się Pana, bez roztargnienia.
4.GDAŃSKA.1881A toć mówię ku dobru waszemu; nie abym sidło na was wrzucił, ale abyście słusznie i przystojnie stali przy Panu bez rozerwania.
5.GDAŃSKA.2017Mówię to dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła, ale żebyście godnie i przyzwoicie stali przy Panu, nie dając się rozproszyć.
6.JACZEWSKIWiedzcie przecież, że to tylko mówię dla nauki waszej; nie narzucam wam więzów, ale tylko wskazuję to, co doskonalszem jest, co daje większą łatwość podobania się Bogu.
7.SYMONTo zaś mówię dla większego dobra waszego: nie żebym zarzucał na was sidło, lecz żebym was pobudził do tego, co przystojne i co pomaga do pilnego obcowania z Panem bez przeszkody.
8.DĄBR.WUL.1973To zaś mówię dla pożytku waszego, nie żebym zastawiał na was sidła, ale żebym was pobudził do tego, co szlachetne i co daje możność nieustannie błagać Pana bez przeszkody.
9.DĄBR.GR.1961To zaś mówię dla pożytku waszego, nie żebym zastawiał na was sidła, tylko z uwagi na to, co godziwe i co pozwoli (wam) trwać przy Panu bez przeszkody.
10.TYSIĄCL.WYD5Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
11.BRYTYJKAA to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie.
12.POZNAŃSKAA mówię o tym dla waszego osobistego dobra, ze względu na piękno tego stanu i możliwość trwania przy Panu bez rozproszeń, a nie po to, aby zastawić na was pułapkę.
13.WARSZ.PRASKAMówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mówię to, odnośnie bycia pożytecznym; nie by nałożyć wam sidło, ale dla ustawicznej znakomitości i wytrwałości przy Panu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, by zarzucać wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób.
16.TOR.NOWE.PRZ.A to mówię dla waszej własnej korzyści, nie aby zarzucać na was pętlę, lecz abyście nieprzerwanie, dostojnie i wytrwale stali przy Panu.