« DzA 23:35 Dzieje Apostolskie 24:1 DzA 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PO piąci lepak dnioch zstąpił Arcyoffiarnik Ananiasz z starszymi, i rzecznikiem Tertyllem niejakim, którzy się oznajmili Staroście przeciw Pawłu.
2.WUJEK.1923A po piąci dniach zjechał najwyższy kapłan Ananiasz z niektórymi i z niejakim Tertullem prokuratorem, którzy stanęli przed starostą przeciw Pawłowi.
3.RAKOW.NTA po piąci dniach zstąpił przedniejszy Ofiarownik Ananiasz z Starszymi i z Rzecznikiem Tertulem niektórym, którzy się okazali Staroście przeciw Pawłowi.
4.GDAŃSKA.1881A po pięciu dniach jechał najwyższy kapłan Ananijasz z starszymi i z Tertullem niejakim prokuratorem; którzy stanęli przed starostą przeciwko Pawłowi.
5.GDAŃSKA.2017Po pięciu dniach przybył najwyższy kapłan Ananiasz wraz ze starszymi i z retorem, niejakim Tertullosem. Wnieśli oni przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi.
6.JACZEWSKIPo upływie pięciu dni Najwyższy kapłan Ananiasz i nieco starszyzny z niejakim Tertullusem rzecznikiem stawili się przed Prezesem i skargę przeciwko Pawłowi podali.
7.SZCZEPAŃSKIA po pięciu dniach zjechał arcykapłan Ananiasz z kilku starszymi i z rzecznikiem, niejakim Tertullusem. Oni to stawili się przed namiestnikiem przeciw Pawłowi.
8.DĄBR.WUL.1973A po upływie pięciu dni zjechał najwyższy kapłan Ananiasz wraz z kilkoma starszymi i rzecznikiem, niejakim Tertullusem. Oni to stanęli przed namiestnikiem z oskarżeniem przeciw Pawłowi.
9.DĄBR.GR.1961A po upływie pięciu dni przybył arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem. Oni to stanęli przed namiestnikiem z oskarżeniem przeciwko Pawłowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem, niejakim Tertullosem. Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi.
11.BRYTYJKAA po pięciu dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi.
12.POZNAŃSKAPo upływie pięciu dni przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem Tertullosem, aby wobec namiestnika wytoczyć Pawłowi sprawę.
13.WARSZ.PRASKAPo upływie pięciu dni przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i z niejakim Tertullosem, retorem. Oni to przedłożyli namiestnikowi formalne oskarżenie przeciwko Pawłowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po pięciu dniach zszedł arcykapłan Ananiasz wraz z pewnymi starszymi i mówcą Tertullosem, oraz pokazali się namiestnikowi z powodu Pawła.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz. Towarzyszyło mu kilku starszych oraz rzecznik prawny, niejaki Tertyllos. Wnieśli oni przed namiestnikiem pozew przeciwko Pawłowi.
16.TOR.NOWE.PRZ.A po pięciu dniach przybył arcykapłan Ananiasz ze starszymi i z Tertullusem, retorem prawnym, którzy przedstawili namiestnikowi zarzuty wobec Pawła.