« DzA 24:1 Dzieje Apostolskie 24:2 DzA 24:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A poznawszy ji naczął żałować Teryllus, mówiąc: Iż wielkiego pokoju dostępujemy przez cię, i wiele się popraw dzieje narodowi temu przez twoję opatrzność,
2.WUJEK.1923A pozwawszy Pawła, począł skarżyć Tertullus, mówiąc:
3.RAKOW.NTA gdy był wezwany on, począł skarżyć Tertullus, mówiąc:
4.GDAŃSKA.1881(24:2) A gdy był pozwany, począł nań skarżyć Tertullus, mówiąc: (24:3a) Ponieważeśmy wielkiego pokoju dostąpili i wiele się dobrego temu narodowi stało przez twoję opatrzność,
5.GDAŃSKA.2017A gdy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską: Ponieważ dzięki tobie cieszymy się zupełnym pokojem i dzięki twojej przezorności nasz naród doświadcza wiele dobrego;
6.JACZEWSKIGdy pozwanego stawiono, Tertullus tak mówił: "Za twoich rządów, Jaśnie Wielmożny Prezesie, zażywamy wielkiego spokoju; ty wiele rzeczy do lepszego stanu przyprowadziłeś,
7.SZCZEPAŃSKIGdy więc zawezwano Pawła, zaczął go Tertullus oskarżać, mówiąc: Że dzięki tobie wielkim cieszymy się spokojem, i że wiele rzeczy przez twą przezorność na lepsze się zmieniło,
8.DĄBR.WUL.1973I gdy zawezwano Pawła, rozpoczął Tertullus oskarżenie mówiąc: Gdy dzięki tobie żyjemy w wielkim pokoju, a przez twą przezorność wiele zmienia się na lepsze,
9.DĄBR.GR.1961I gdy go wezwano, rozpoczął Tertullus oskarżenie mówiąc: Gdy dzięki tobie żyjemy w zupełnym pokoju, a przez twą przezorność wiele zmienia się na lepsze dla tego ludu,
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską: Dzięki tobie żyjemy w zupełnym pokoju - mówił - dzięki twej przezorności polepsza się byt tego narodu.
11.BRYTYJKAA gdy go wezwano, zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie, mówiąc: Tobie to zawdzięczamy, iż cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu.
12.POZNAŃSKAWezwano go więc, a wtedy Tertullos rozpoczął swoją oskarżycielską mowę: "Dzięki tobie cieszymy się pełnym pokojem, dzięki twojej mądrości przeprowadzono zmiany dla dobra tego narodu.
13.WARSZ.PRASKAKiedy Paweł został wezwany, Tertullos rozpoczął swoją mowę w ten sposób: Dzięki tobie żyjemy wszyscy w całkowitym pokoju, dzięki twoim rządom powiększa się zamożność całego narodu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy został pozwany, zaczął go Tertullos oskarżać, mówiąc:
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Paweł został wezwany, Tertyllos rozpoczął mowę oskarżycielską: Dzięki tobie oraz reformom, które za sprawą twojej przezorności zostały wprowadzone w tym narodzie, cieszymy się wielkim pokojem.
16.TOR.NOWE.PRZ.(24:2) A gdy został wezwany, zaczął go Tertullus oskarżać, mówiąc: (24:3a) Dostąpiliśmy dzięki tobie wielkiego pokoju i wszystko pomyślnie się dzieje w tym narodzie z powodu twojej przezorności.