« DzA 24:22 Dzieje Apostolskie 24:23 DzA 24:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I postanowił setnikowi strzec Pawła, i mieć wolniejsze więzienie, a nikomu zpowinowatych jego nie bronić mu posługować.
2.WUJEK.1923I rozkazał rotmistrzowi strzedz go, a iżby miał wczas, i aby nie bronił żadnemu z przyjaciół jego służyć mu.
3.RAKOW.NTI roskazał Setnikowi strzedz Pawła, a iżby miał folgę, i aby żadnemu nie bronił z własnych jego służyć mu, abo przystępować do niego.
4.GDAŃSKA.1881I rozkazał setnikowi, aby strzegł Pawła i pofolgował mu, i aby nie bronił żadnemu z przyjaciół jego posługiwać mu albo go nawiedzać.
5.GDAŃSKA.2017I rozkazał setnikowi pilnować Pawła, zastosować ulgi i nie zabraniać żadnemu z jego przyjaciół posługiwać mu czy go odwiedzać.
6.JACZEWSKIOddał następnie Pawła centuryonowi pod straż, nie kazał go przecież niepokoić i nie wzbraniać, aby mu swoi usługiwali.
7.SZCZEPAŃSKII polecił setnikowi strzedz go, mieć wszelako względy i nie zabraniać, jeśliby kto ze swoich chciał mu w czem służyć.
8.DĄBR.WUL.1973I rozkazał setnikowi strzec Pawła pozostawiając mu pewną swobodę i nie zabraniać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posług.
9.DĄBR.GR.1961I rozkazał setnikowi strzec Pawła pozostawiając mu pewną swobodę i nie wzbraniając żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posług.
10.TYSIĄCL.WYD5A setnikowi rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu posługi.
11.BRYTYJKAI rozkazał setnikowi strzec go, lecz okazywać względy i nie bronić nikomu z jego przyjaciół posługiwać mu.
12.POZNAŃSKASetnikowi zaś polecił strzec go, nie broniąc okazywania mu względów i pozwalając, by jego przyjaciele oddawali mu usługi.
13.WARSZ.PRASKASetnikowi zaś nakazał pilnować go, lecz zezwolił na różne ulgi i każdy spośród jego przyjaciół mógł mu swobodnie wyświadczać usługi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozkazał też setnikowi, by Paweł był strzeżony, lecz także aby miał odpoczynek i by nikomu z jego bliskich nie zabraniać mu usługiwać, czy przychodzić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI rozkazał setnikowi strzec Pawła, traktować łagodnie i nikomu z bliskich nie zabraniać służenia mu pomocą.
16.TOR.NOWE.PRZ.I rozkazał setnikowi strzec Pawła i zastosować ulgi, i nie wzbraniać nikomu z jego bliskich mu usługiwać lub przychodzić do niego.