« DzA 24:23 Dzieje Apostolskie 24:24 DzA 24:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Po kilku dni lepak przyjechawszy Feliks z Druzillą żoną swą, która był Judowka, posłał po Pawła, i słuchał go o wierze Christusa.
2.WUJEK.1923A po kilku dni przyjechawszy Felix z Drusyllą, żoną swą, która była Żydówka, wezwał Pawła i słuchał od niego wiary, która jest w Chrystusa Jezusa.
3.RAKOW.NTA po kilku dni przyjechawszy Felix z Drusyllą żoną swą, która była Żydówką, przyzwał Pawła i słuchał go o onej w Christusa wierze.
4.GDAŃSKA.1881A po kilku dniach przyjechawszy Feliks, z Drusyllą, żoną swoją, która była Żydówką, kazał zawołać Pawła i słuchał go o wierze w Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017A po kilku dniach przyjechał Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Kazał zawołać Pawła i słuchał go, jak mówił o wierze w Chrystusa.
6.JACZEWSKIPo upływie kilku dni, Felix ze swoją żoną Druzyllą, żydówką, przybył do pretoryum, wezwał przed siebie Pawła i słuchał jego wykładu wiary w Jezusa Chrystusa.
7.SZCZEPAŃSKIA po kilku dniach zjawił się Feliks wraz z żoną swą Druzyllą, która była żydówką, wezwał Pawła i przysłuchiwał mu się o wierze w Jezusa Chrystusa.
8.DĄBR.WUL.1973A po kilku dniach przybył Feliks wraz z Druzyllą, żoną swoją, która była Żydówką, wezwał Pawła i przysłuchiwał się mu, gdy mówił o wierze w Chrystusa Jezusa.
9.DĄBR.GR.1961A po kilku dniach przybył Feliks wraz z Druzyllą, żoną swoją, która była Żydówką, wezwał Pawła i przysłuchiwał się mu, kiedy mówił o wierze w Jezusa Chrystusa.
10.TYSIĄCL.WYD5Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną, Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego nauki o wierze w Jezusa Chrystusa.
11.BRYTYJKAA po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa.
12.POZNAŃSKAPo kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką, polecił przyprowadzić Pawła i przysłuchiwał się jego nauce o wierze w Jezusa Chrystusa.
13.WARSZ.PRASKAW kilka dni później pojawił się Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Kazał wezwać do siebie Pawła, by posłuchać jego nauki o wierze w Jezusa Chrystusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po kilku dniach przybył Feliks wraz ze swą żoną Druzyllą, która była Żydówką, wezwał Pawła oraz go wysłuchał względem wiary w Jezusa Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo kilku dniach zjawił się Feliks i jego żona Druzylla. Była ona Żydówką. Feliks posłał po Pawła i wysłuchał go w sprawie wiary w Chrystusa Jezusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy po kilku dniach przyjechał Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką, kazał przywołać Pawła, i słuchał go odnośnie wiary w Chrystusa.