« DzA 24:25 Dzieje Apostolskie 24:26 DzA 24:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zaraz się też i nadziewając, żeby mu się pieniądze dały od Pawła, dla czego i często posyłając poń, rozmawiał znim.
2.WUJEK.1923Spodziewając się zaraz, żeby mu Paweł miał dać pieniądze, dla czego i często go wzywając, rozmawiał z nim.
3.RAKOW.NTPrzytym się też spodziewał, iż pieniądze miały być dane jemu od Pawła, żeby go wypuścił; i dla tego częściej go wzywając, rozmawiał z nim.
4.GDAŃSKA.1881A przy tem spodziewał się, że mu Paweł miał dać pieniądze, żeby go wypuścił; dlatego też tem częściej go wzywając do siebie, rozmawiał z nim.
5.GDAŃSKA.2017Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze za to, że go wypuści, dlatego też częściej wzywał go do siebie na rozmowę.
6.JACZEWSKIPrezes i w tym celu wzywał Pawła przed siebie i mówił z nim, co się nawet często powtarzało, że spodziewał się odeń okupu.
7.SZCZEPAŃSKISpodziewał się przytem, że mu Paweł ofiaruje pieniądze; dlatego też często go wzywał i z nim rozmawiał.
8.DĄBR.WUL.1973A spodziewał się, że dostanie od Pawła pieniądze, dlatego często go wzywał i rozmawiał z nim.
9.DĄBR.GR.1961I spodziewał się, że dostanie od Pawła pieniądze, dlatego częściej go wzywał i rozmawiał z nim.
10.TYSIĄCL.WYD5Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze, i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim.
11.BRYTYJKAZarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze; dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim.
12.POZNAŃSKASpodziewając się jednak, że otrzyma od Pawła jakieś pieniądze, dość często po niego posyłał i przeprowadzał z nim rozmowę.
13.WARSZ.PRASKAMiał przy tym nadzieję, że Paweł zaproponuje mu jakieś pieniądze. Dlatego jeszcze wiele razy posyłał po niego i rozmawiał z nim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Równocześnie miał nadzieję, że przez Pawła zostaną mu dane pieniądze, aby go wypuścił; dlatego też z nim rozmawiał, częściej go wzywając.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJednocześnie miał nadzieję, że Paweł wręczy mu łapówkę. Właśnie dlatego po niego posyłał i częściej z nim rozmawiał.
16.TOR.NOWE.PRZ.Równocześnie też miał nadzieję, że Paweł da mu pieniądze, aby go wypuścił; dlatego też tym częściej go wzywał i z nim rozmawiał.