« DzA 24:26 Dzieje Apostolskie 24:27 DzA 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy się dwie lecie spełniły, wziął na swe miejsce Feliks Porcya Festa. A chcąc wdzięczną (rzecz) uczynić Judom Feliks, ostawił Pawła więźniem.
2.WUJEK.1923A gdy się spełniły dwie lecie, wziął Felix namiestnika Porcyusza Festa. A chcąc Felix łaskę pokazać Żydom, zostawił Pawła w więzieniu.
3.RAKOW.NTA gdy się dwie lecie spełniły, wziął Namiestnika Felix Porcyusa Festa; a chcąc rzecz wdzięczną uczynić Żydom Felix, zostawił Pawła związanego.
4.GDAŃSKA.1881A po wyjściu dwóch lat miał po sobie Feliks namiestnika, Porcyjusa Festa; a chcąc sobie Feliks łaskę zjednać u Żydów, zostawił Pawła w więzieniu.
5.GDAŃSKA.2017A po dwóch latach następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks, chcąc sobie zjednać życzliwość Żydów, zostawił Pawła w więzieniu.
6.JACZEWSKIPo upływie dwóch lat, mianowano innego prezesa, którym był Porcyusz Festus. Felix ustępując z urzędowania, by zjednać sobie życzliwość żydów, zostawił Pawła w więzieniu.
7.SZCZEPAŃSKIA po upływie dwóch lat, Feliks otrzymał następcę Porcyusza Festusa. Chcąc zatem Żydów sobie zobowiązać, pozostawił Pawła w więzieniu.
8.DĄBR.WUL.1973A po upływie dwóch lat na miejsce Feliksa przybył Porcjusz Festus. I Feliks chcąc okazać łaskę Żydom pozostawił Pawła w więzieniu.
9.DĄBR.GR.1961A po upływie dwóch lat na miejsce Feliksa przybył Porcjusz Festus. I Feliks, chcąc zaskarbić sobie życzliwość Żydów, pozostawił Pawła w więzieniu.
10.TYSIĄCL.WYD5Po upływie dwóch lat następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc Żydom okazać życzliwość.
11.BRYTYJKAPo upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus; pragnąc okazać Żydom przychylność, Feliks pozostawił Pawła w więzieniu.
12.POZNAŃSKAPo upływie dwóch lat po Feliksie nastał Porcjusz Festus, a Feliks, chcąc się przypodobać Żydom, pozostawił Pawła w więzieniu.
13.WARSZ.PRASKAA gdy upłynęły w ten sposób dwa lata, następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Jednakże Feliks, chcąc się przypodchlebić Żydom, nadal przetrzymywał Pawła w więzieniu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale po wypełnieniu dwóch lat, Feliks otrzymał następcę Porcjusza Festusa; a chcąc zdobyć przychylność Żydów, Feliks zostawił Pawła uwięzionym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo upływie dwóch lat Feliksa zastąpił Poncjusz Festus. A Feliks, chcąc zyskać względy Żydów, pozostawił Pawła w więzieniu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A po upływie dwóch lat, Feliks otrzymał następcę Porcjusza Festusa, chcąc też okazać życzliwość Żydom, Feliks zostawił Pawła w więzieniu.