« Eze 27:10 Księga Ezechiela 27:11 Eze 27:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synowie Aradczycy z wojskiem twojem byli na murzech twoich wokoło; lecz i Pigmeowie, którzy byli na wieżach twoich, sajdaki swoje rozwieszali na murzech twoich wokoło: oni wykonali piękność twoję.
2.GDAŃSKA.1881Synowie Arwad z wojskiem twojem na murach twoich w około, także Gamadczycy na wieżach twoich bywali, tarcze twoje zawieszali na murach twoich w około; cić są, którzy doskonałą uczynili piękność twoję.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Arwadu wraz z twoim wojskiem stali na twoich murach dokoła, także Gammadejczycy czuwali na twoich wieżach, wieszali swoje tarcze na twoich murach dokoła. Oni uczynili doskonałą twoją piękność.
4.CYLKOWSynowie Arwadu jak własne wojsko twoje czuwali na murach twych dokoła, a zapaśnicy stali na wieżach twoich; tarcze swe zawieszali na murach twych dokoła; oni udoskonalili piękność twoję.
5.TYSIĄCL.WYD5Synowie Arwadu i twoje wojsko stali dokoła na twych wałach, a Gammadejczycy na twoich wieżach; wieszali swe tarcze na twoich murach, czyniąc piękność twą doskonałą.
6.BRYTYJKASynowie Arwadu w twoim wojsku stali na twoich murach wokoło i czuwali na twoich wieżach, zawieszali swoje tarcze na twoich murach wokoło; oni to dopełniali twojej piękności.
7.POZNAŃSKASynowie Arwadu i twoje wojsko [obsadzili] twe mury dokoła, a Gammadejczycy czuwali na twoich wieżach. Swe tarcze powieszali na twoich murach dokoła. One dopełniały twojej piękności.
8.WARSZ.PRASKASynowie Arwadu i twoje oddziały stanęli na twoich murach, strażnicy zaś zajęli miejsca na wieżach. Ich tarcze wisiały dokoła na twoich murach. To oni czynili cię tak bardzo pięknym.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Arwadu, jak twoje własne wojsko, wokół czuwali na twych murach; zapaśnicy stali na twoich wieżach, a swe tarcze zawieszali dokoła na twych murach; to oni udoskonalili twą piękność.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNajlepsi z Arwadu i Cylicji strzegli twoich murów, a Gamadyci pełnili straż na wieżach. Ich kołczany wiszące na flankach wokoło, dopełniały twojego piękna.