« Eze 27:17 Księga Ezechiela 27:18 Eze 27:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Damasceńczyk, kupiec twój, w mnóstwie robót twoich, w mnóstwie rozmaitych bogactw, w winie gęstem, w wełnach najlepszéj farby.
2.GDAŃSKA.1881Damaszczanie, kupcy twoi dla mnóstwa przemyślnych robót twoich, i dla mnóstwa wszelkich dostatków, winem z Helbonu i wełnę białą kupczyli.
3.GDAŃSKA.2017Damaszek prowadził z tobą handel ze względu na mnóstwo twoich wyrobów i ze względu na obfitość wszelkiego bogactwa; handlował winem z Chelbonu i białą wełną.
4.CYLKOWDamesek kupczyło z tobą mnóstwem produktów twoich, dla obfitości wszelakich dostatków, winem z Chelbonu i wełną z Cacharu.
5.TYSIĄCL.WYD5Damaszek prowadził z tobą handel dzięki mnogości twoich wyrobów i mnogości twego wszelakiego bogactwa, wino z Chelbon i wełnę z Sachar [w zamian ci dostarczano].
6.BRYTYJKADamaszek prowadził z tobą handel z powodu obfitości twoich wyrobów, obfitości twoich dostatków; dawano ci w zamian wino z Chelbonu i wełnę z Sacharu.
7.POZNAŃSKADamaszek był twoim klientem ze względu na mnóstwo twoich wyrobów, za obfitość wszelkiego bogactwa słał wino z Chelbon i wełnę z Cachar.
8.WARSZ.PRASKALiczne twoje wyroby i różne towary kupował Damaszek. Dostarczano ci za nie wino z Chelbon oraz wełnę z Sachar.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu obfitości wszelkich dostatków Damesek kupczył z tobą mnóstwem twoich produktów, winem z Chelbonu oraz wełną z Cacharu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki obfitości twych wyrobów i dóbr handlował z tobą Damaszek - winem z Chelbonu i wełną z Sacharu.