« Eze 27:29 Księga Ezechiela 27:30 Eze 27:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą narzekać nad tobą głosem wielkim i będą wołać gorzko i nasypią prochu na głowy swe, a popiołem się posypią.
2.GDAŃSKA.1881I będą narzekali nad tobą głosem wielkim, i będą gorzko wołali, a sypiąc proch na głowy swoje, w popiele się walać będą.
3.GDAŃSKA.2017Będą lamentować nad tobą donośnym głosem i gorzko będą zawodzić; posypią prochem swoje głowy i w popiele będą się tarzać.
4.CYLKOWI zawodzić będą nad tobą głosem wielkim, i narzekać gorzko, i sypać proch na głowy swoje i w popiele się tarzać.
5.TYSIĄCL.WYD5Głośno lamentują nad tobą, podnosząc gorzkie wołanie, posypują głowy ziemią i tarzają się w popiele.
6.BRYTYJKAGłośno zawodzą nad tobą, gorzko się skarżą, posypują ziemią swoje głowy i tarzają się w popiele.
7.POZNAŃSKAGłośno mówią o tobie i gorzko zawodzą. Rzucają proch na swoje głowy i tarzają się w popiele.
8.WARSZ.PRASKAI zaczną wołać głośno o pomoc dla ciebie, i zawodzić rozpaczliwie będą. Proch ziemi rzucać sobie będą na głowy i nurzać się będą w popiele.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą zawodzić nad tobą wielkim głosem, gorzko narzekać, sypać proch na swoje głowy i tarzać się w popiele.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDaleko będzie słychać ich lament, gorzko zapłaczą nad tobą, podniosą proch na swe głowy, w prochu też będą się tarzać.