« Eze 27:30 Księga Ezechiela 27:31 Eze 27:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I ogolą łysiny dla ciebie a opaszą się włosienicami, i będą cię płakać w gorzkości dusze płaczem bardzo gorzkim.
2.GDAŃSKA.1881Nadto poczynią sobie dla ciebie łysiny, a opaszą się worami; i będą płakać nad tobą w gorzkości duszy swej płaczem gorzkim.
3.GDAŃSKA.2017Z powodu ciebie ogolą sobie głowy, przepaszą się worami i będą płakać nad tobą w goryczy swej duszy i gorzkim zawodzeniu.
4.CYLKOWI wystrzygą sobie łysiny z powodu ciebie, a opaszą się worami i zapłaczą nad tobą w utrapieniu duszy skargą gorzką.
5.TYSIĄCL.WYD5Przez wzgląd na ciebie golą sobie głowy i przywdziewają wory. Płaczą nad tobą w ucisku serca, skarżąc się gorzko.
6.BRYTYJKAZ powodu ciebie golą sobie głowy i odziewają się w wory, płaczą z żalu nad tobą, gorzkie podnoszą narzekanie.
7.POZNAŃSKAZ powodu ciebie golą sobie głowy, oblekają się w wory. Płaczą nad tobą w boleści duszy, w gorzkim żalu.
8.WARSZ.PRASKAI głowy sobie dla ciebie ogolą, i odzieją się w pokutne wory, i w przygnębieniu gorzko nad tobą zapłaczą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z twojego powodu wystrzygą sobie łysiny, opaszą się worami, i w utrapieniu duszy zapłaczą nad tobą gorzką skargą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDla ciebie ogolą swe głowy, przywdzieją włosiennice i zapłaczą nad tobą z goryczą w duszy, gorzkim zawodzeniem.