« Eze 27:32 Księga Ezechiela 27:33 Eze 27:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który wychodzeniem towarów twoich z morza napełniałeś narodów wiele, mnóstwem bogactw twoich i ludzi twoich zbogacałeś króle ziemskie.
2.GDAŃSKA.1881Gdy wychodziły towary twoje z morza, nasycałoś wiele narodów; mnóstwem bogactw twoich i handlów twoich bogaciłoś królów ziemskich.
3.GDAŃSKA.2017Gdy twoje towary szły z morza, syciłeś wiele narodów; mnóstwem twoich bogactw i wyrobów wzbogaciłeś królów ziemi.
4.CYLKOWGdy wychodził zbyt twój z mórz, nasycałeś narody liczne, mnóstwem dostatków i towarów twoich, wzbogacałeś królów ziemi.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy towary twe szły za morze, syciłeś wiele narodów. Dzięki mnogości dóbr twoich i twoich towarów bogaciłeś królów ziemi.
6.BRYTYJKAGdy twoje towary wyładowano za morzami, karmiłeś do syta liczne ludy; obfitością swoich dostatków i swoich towarów wzbogacałeś królów ziemi.
7.POZNAŃSKARozsyłając morzami swe towary, zaspokajałeś liczne narody. Mnóstwem twoich bogactw i twoich wyrobów wzbogaciłeś królów ziemi.
8.WARSZ.PRASKAGdy rozładowywałeś twe towary, zaspokajałeś głód tylu ludów, a obfitością swych bogactw i towarów czyniłeś zamożnymi władców tego świata.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy twój zbyt wychodził z mórz, nasycałeś liczne narody mnóstwem dostatków twych towarów i wzbogacałeś królów ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzy wyładunku twych zamorskich dóbr syciłeś liczne ludy; obfitością swych dóbr i towarów wzbogacałeś królów ziemi!