« Jer 23:14 Księga Jeremiasza 23:15 Jer 23:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan zastępów do proroków: Oto Ja nakarmię je piołunem i napoję je żółcią; bo od proroków Jerozolimskich wyszło splugawienie na wszystkę ziemię.
2.GDAŃSKA.1881Dlategoż tak mówi Pan zastępów o tych prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem, a napoję ich wodą gorzką; bo od proroków Jeruzalemskich wyszło splugawienie na tę wszystkę ziemię.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN zastępów o tych prorokach: Oto nakarmię ich piołunem i napoję ich wodą żółci, bo od proroków Jerozolimy rozeszła się niegodziwość na całą tę ziemię.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty zastępów o prorokach: Oto nakarmię ich piołunem, a napoję ich wodą zatrutą, albowiem od proroków Jerozolimy wyszło skażenie na cały ten kraj!
5.KRUSZYŃSKIPrzeto rzecze Bóg zastępów odnośnie do proroków: Oto dam im na pokarm piołun i będą pili wody zatrute, albowiem od proroków z Jeruzalem wyszło skażenie na cały kraj.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego tak rzecze Jahwe Zastępów o prorokach: «Ja oto ich karmię piołunem i poję ich wodą zatrutą. Bo od proroków Jeruzalem wyszła bezbożność na cały kraj».
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto dam im za pokarm piołun, a za napój wodę zatrutą. Albowiem od proroków z Jerozolimy rozeszła się niegodziwość po całym kraju.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj.
9.POZNAŃSKADlatego tak mówi Jahwe Zastępów o [fałszywych] prorokach: - Oto Ja karmić ich będę piołunem i poić wodą zatrutą, gdyż od wieszczków jerozolimskich rozeszło się skażenie na cały ten kraj.
10.WARSZ.PRASKAI dlatego tak oto mówi Pan Zastępów o prorokach: Podam im teraz piołun do spożycia, a wodę pić będą jedynie zatrutą, gdyż właśnie od jerozolimskich proroków nieprawość rozlał się po całym kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY Zastępów o prorokach: Oto nakarmię ich piołunem i napoję ich zatrutą wodą; gdyż od proroków Jeruszalaim wyszło skażenie na cały kraj!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi PAN Zastępów o prorokach: Oto Ja nakarmię ich piołunem i napoję trucizną, bo od proroków Jerozolimy rozeszło się skażenie po całej tej ziemi.