« Jer 23:16 Księga Jeremiasza 23:17 Jer 23:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mówią tym, którzy mię bluźnią: Pan mówił, pokój wam będzie, i każdemu chodzącemu w przewrotności serca swego rzekli: Nie przyjdzie na was złe.
2.GDAŃSKA.1881Ustawicznie mówią tym, którzy mną gardzą: Pan mówił, pokój mieć będziecie; i każdemu chodzącemu według uporu serca swego, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego.
3.GDAŃSKA.2017Nieustannie mówią tym, którzy mną gardzą: PAN mówił: Będziecie mieć pokój. A każdemu, który postępuje według uporu swego serca, mówią: Nie spotka was nic złego.
4.CYLKOWZapewniają ustawicznie bluźnierców Moich: Wiekuisty rzekł: pokój będzie wam! a choćby postępowali wszyscy w pożądliwości serca swego powiadają jednak: Nie przyjdzie na was niedola!
5.KRUSZYŃSKIZapewniają ustawicznie bluźnierców moich: "Bóg rzekł: Będziecie mieli pokój;" a wszystkim, co idą za przewrotnością swego serca, mówią: "Nie przyjdzie na was nieszczęście".
6.TYSIĄCL.WYD1Wciąż obiecują tym, co gardzą mym słowem: "Będziecie mieć powodzenie!" — Wszystkim, co krnąbrnym swym sercem się rządzą: "Nie przyjdzie na was nieszczęście!"
7.TYSIĄCL.WYD5Mówią stale tym, co uwłaczają słowu Pana: Będziecie zażywać pomyślności. Wszystkich zaś tych, co idą za popędem serca, zapewniają: Nie spotka was nieszczęście.
8.BRYTYJKAUstawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego.
9.POZNAŃSKAGłoszą tym, którzy mną gardzą: "Mówi Jahwe: Pokój mieć będziecie!" A wszystkim, którzy postępują za przewrotnością swego serca, powiadają: "Nie przyjdzie na was niedola".
10.WARSZ.PRASKATym, którzy znieważają Słowo Pana, tak mówią: Wy będziecie zaznawać pokoju; tych zaś, co kierują się zatwardziałością serc własnych, zapewniają, że nie spotka ich nic złego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustawicznie zapewniają bluźnierców: WIEKUISTY powiedział: Dla was będzie pokój! I choćby wszyscy postępowali w pożądliwości swojego serca, to jednak powiadają: Niedola na was nie przyjdzie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWciąż powtarzają ludziom gardzącym Słowem PANA: Pokój mieć będziecie! A tym wszystkim, którzy żyją w uporze swego serca, powtarzają: Nie spadnie na was żadne nieszczęście!