« Jer 23:19 Księga Jeremiasza 23:20 Jer 23:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie wróci się zapalczywość Pańska, aż uczyni i aż wykona myśl serca swego: w ostateczne dni wyrozumiecie radę jego.
2.GDAŃSKA.1881Nie odwróci się gniew Pański, aż uczyni i wykona myśli serca swego; w ostateczne dni to doskonale zrozumiecie.
3.GDAŃSKA.2017Nie odwróci się gniew PANA, aż spełni i wykona on myśli swego serca. W ostatecznych czasach dokładnie to zrozumiecie.
4.CYLKOWNie uśmierzy się gniew Wiekuistego aż spełni i urzeczywistni zamysły serca Swego. W następstwie czasów wyrozumiecie to dokładnie!
5.KRUSZYŃSKIGniew Boży nie cofnie się wstecz, aż spełni i urzeczywistni zamysły serca Jego; w ostatecznych dniach będą mieli pełne zrozumienie.
6.TYSIĄCL.WYD1Nie wróci z powrotem gniew Jahwe, aż spełni, aż ziści, co w sercu zamyśla. Na końcu czasu pojmiecie to jasno}.
7.TYSIĄCL.WYD5Nie ustanie gniew Pana, dopóki nie wykona On i nie urzeczywistni zamysłów swego serca. Przy końcu dni zrozumiecie to w pełni.
8.BRYTYJKANie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie.
9.POZNAŃSKANie uśmierzy się gniew Jahwe, aż dokona, aż urzeczywistni myśli swego Serca. W czasach późniejszych dokładnie to zrozumiecie.
10.WARSZ.PRASKAI nie ustanie nad nimi gniew Pana, dopóki się nie spełnią zamiary Jego serca. Wszyscy to kiedyś zrozumiecie!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie uśmierzy się gniew WIEKUISTEGO, aż spełni i urzeczywistni zamysły Swojego serca. W następstwie czasów zrozumiecie to dokładnie!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ustanie gniew PANA, póki nie dokona, póki nie dopełni planów Jego serca! W dniach ostatecznych zrozumiecie to wszystko dokładnie.