« Jer 23:32 Księga Jeremiasza 23:33 Jer 23:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak jeźli cię zapyta ten lud, albo prorok, albo kapłan, mówiąc: Co jest za brzemię Pańskie? rzeczesz do nich: Wyście brzemię; albowiem porzucę was, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż gdyby się ciebie pytał lud ten, albo prorok, albo kapłan, mówiąc: Cóż jest za brzemię Pańskie? Tedy rzeczesz do nich które brzemię. To: Opuszczę was, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017A gdy ten lud albo prorok lub kapłan zapytają cię: Jakie jest brzemię PANA? – wtedy odpowiesz: Jakie brzemię? – właśnie takie: Opuszczę was, mówi PAN.
4.CYLKOWA gdyby cię się zapytał lud ten, albo który prorok albo kapłan, mówiąc: Cóż to za "brzemię" Wiekuistego? Wtedy odpowiesz im co za brzemię to jest: Chcę was rzucić, rzecze Wiekuisty!
5.KRUSZYŃSKIA gdy kto z ludu tego, albo z proroków, albo kapłan zapytają cię temi słowy: "Cóż to za brzemię Boże?" ty im odpowiesz: "Wy jesteście brzemieniem i odrzucę was" - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Jeżeli kto z ludu albo prorok, albo kapłan cię zapyta: "Jakie jest brzemię Jahwe?" — odpowiesz im: "Wy jesteście brzemieniem, ale was odrzucę" — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5A jeśli ten naród albo prorok, albo kapłan cię zapyta: Jakie jest brzemię Pańskie? odpowiesz im: Wy jesteście brzemieniem, bo odrzuciłem was - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKAA gdy pytać się będzie ciebie ten lud albo prorok, albo kapłan, mówiąc: Jakie brzemię zapowiada Pan? Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście moim brzemieniem, lecz Ja was zrzucę – mówi Pan,
9.POZNAŃSKAJeżeli lud ten, prorok albo kapłan zapyta cię: - "Jakie jest (proroctwo) brzemię Jahwe?" - wtedy powiesz im: - Wy jesteście brzemieniem, ale Ja was zrzucę [z siebie]; to wyrok Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAA jeśli zapytają cię prorocy, kapłani albo zwykli ludzie, co jest tym brzemieniem Pana, to tak im odpowiesz: To wy jesteście brzemieniem dla Pana, wy, których Ja prawdziwie nie znoszę – tak mówi Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby ten lud się ciebie zapytał, albo któryś prorok, czy kapłan, mówiąc: Co to za „brzemię” WIEKUISTEGO? Wtedy im odpowiesz, co to jest za brzemię: Zamierzam was pozostawić mówi WIEKUISTY!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy cię zapyta ktoś z ludu, prorok albo kapłan: Jak brzmi Jego wyrok, co jest ciężarem PANA? Wtedy im odpowiedz: Wy tym ciężarem jesteście! Ale Ja was zrzucę - oświadcza PAN.