« 2Moj 22:9 2 Księga Mojżeszowa 22:10 2Moj 22:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby kto polecił bliznemu swemu osła, wołu, owcę i wszelkie dobytczę k stroży a umarłoby albo zemglało, albo wzięto od nieprzyjacioł, a żadny by tego nie widział,
2.WUJEK.1923Jeźli kto zleci bliźniemu swemu osła, wołu, owcę i wszelkie bydlę na chowanie, a zdechłoby, albo znędzniało, albo było wzięte od nieprzyjaciela, a niktby tego nie widział:
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby kto dał bliźniemu swemu osła, albo wołu, albo owcę, albo inne bydlę na chowanie, a zdechłoby albo okaleczało, albo gwałtem zajęte było, gdzie by nikt nie widział:
4.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś odda swemu bliźniemu na przechowanie osła, wołu, owcę lub inne zwierzę, a ono zdechnie, zostanie okaleczone lub uprowadzone i nikt tego nie zobaczy;
5.CYLKOW(22:9) Jeżeli kto odda bliźniemu swemu osła, albo wołu, albo jagnię, albo inne bydlę na chowanie, a zdechnie, albo okaleczoném zostanie, albo zabraném, a nikt nie widział.
6.KRUSZYŃSKIJeśli ktoś odda bliźniemu swemu osła, albo wołu, albo owcę, albo jakiekolwiek ze zwierząt domowych, aby było strzeżone i zdechnie, albo złamię nogę, albo będzie uprowadzone bez świadka,
7.MIESES(22:9) Jeżeli ktoś bliźniemu swemu odda na chowanie osła, wołu, owcę, albo jakiekolwiek bydlę, a ono padnie, albo okaleczy się, lub zostanie uprowadzone, a nikt nie widział tego,
8.TYSIĄCL.WYD5(22:9) Jeśliby ktoś powierzył drugiemu pieczę nad osłem, wołem, owcą lub nad jakimkolwiek innym zwierzęciem, a ono by padło lub okaleczyło się, lub zostało uprowadzone, a nie ma na to świadka,
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś da bliźniemu swemu do pilnowania osła albo wołu, albo owcę, albo inne bydlę, a ono padnie lub zostanie okaleczone albo uprowadzone, a nikt nie widział,
10.POZNAŃSKA(22:9) Jeżeli ktoś da drugiemu pod opiekę osła lub wołu, owcę lub jeszcze inne zwierzę, a ono zdechnie albo złamie sobie coś, czy też zostanie uprowadzone bez świadka,
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ktoś powierzy drugiemu pieczę nad swoim wołem, owcą lub jakimkolwiek innym zwierzęciem, a zwierzę to wtedy właśnie padnie, złamie sobie nogę lub zostanie uprowadzone, tak że nie będzie można przedstawić żadnych świadków,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:9) Jeżeli ktoś da swojemu bliźniemu do chowania osła, albo byka, albo jagnię, albo inne bydło a zdechnie, zostanie okaleczone, albo zabrane, a nikt by tego nie widział,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś powierzy bliźniemu pod opiekę osła lub bydlę, owcę lub inne zwierzę, a ono w tym czasie padnie lub dozna innej szkody, albo zostanie uprowadzone tak, że nikt tego nie zauważy,