« 2Moj 22:16 2 Księga Mojżeszowa 22:17 2Moj 22:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli ojciec panny dać nie będzie chciał: odłoży pieniądze, według obyczaju wiana, które panny brać zwykły.
2.GDAŃSKA.1881Jeźliby żadną miarą ojciec jej nie chciał mu jej dać, odważy srebra według zwyczaju wiana panieńskiego.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli jej ojciec żadną miarą nie zgodzi się dać mu jej, odważy pieniądze według zwyczaju panieńskiego posagu.
4.CYLKOW(22:16) A jeżeli nie zechce ojciec jej wydać ją za niego, to niech odważy srebra, stosownie do wiana dziewic.
5.KRUSZYŃSKIJeśli ojciec jej odmówi mu jej wydania, tedy uiści pieniądze, jakie płaci się za posag panien.
6.MIESES(22:16) lecz jeżeli wzbraniałby się ojciec jej wydać ją za niego, – on odważy srebra wedle wiana dziewic.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:16) Jeśliby się ojciec nie zgodził mu jej oddać [za żonę], wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewic.
8.BRYTYJKAA jeżeli ojciec jej wzbrania się wydać ją za niego, niech odważy tyle srebra, ile wynosi opłata ślubna za dziewicę.
9.POZNAŃSKA(22:16) Gdyby jednak ojciec jej stanowczo nie zgodził się dać mu jej, musi wypłacić tyle srebra, ile wynosi posag dziewic.
10.WARSZ.PRASKAJeżeli ojciec dziewczyny nie zgodzi się dać mu jej za żonę, to uwodziciel [mimo to] uiści taką sumę, jaką powinno się wpłacić jako wartość posagu dziewic.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:16) A jeśli jej ojciec nie zechce ją wydać za niego to niech odważy srebro, stosownie do wiana dziewic.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak jej ojciec wyraźnie odmówi wydania jej za niego, to mimo to odważy on srebro i uiści opłatę ślubną za dziewicę.