« 2Moj 22:17 2 Księga Mojżeszowa 22:18 2Moj 22:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czarownikom żyć nie dopuścisz.
2.GDAŃSKA.1881Czarownicy żyć nie dopuścisz.
3.GDAŃSKA.2017Nie zostawisz czarownicy przy życiu.
4.CYLKOW(22:17) Wróżki przy życiu nie zostawisz.
5.KRUSZYŃSKIGuślarz nie będzie żył.
6.MIESES(22:17) Nie dawaj czarownicy żyć.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:17) Nie pozwolisz żyć czarownicy.
8.BRYTYJKACzarownicy nie zostawisz przy życiu.
9.POZNAŃSKA(22:17) Nie zostawisz przy życiu czarowników.
10.WARSZ.PRASKANie pozwolisz żyć swobodnie czarownicom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:17) Wróżce nie pozwolisz żyć.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITCzarownicy nie zostawisz przy życiu.