« 2Moj 22:29 2 Księga Mojżeszowa 22:30 2Moj 22:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z wołów téż i z owiec tymże sposobem uczynisz: siedm dni niechaj będzie przy matce swojéj, a dnia ósmego oddasz mi go.
2.GDAŃSKA.1881Toż uczynisz z wołów twych i z owiec twoich; siedem dni będzie z matką swoją, a ósmego dnia oddasz mi je.
3.GDAŃSKA.2017To samo zrobisz z twoimi wołami i owcami. Siedem dni pierworodny będzie ze swoją matką, a ósmego dnia oddasz mi go.
4.CYLKOW(22:29) Tak samo uczynisz z wołem twoim, z owcą twoją; siedm dni niechaj będzie przy matce swojej, ósmego dnia oddasz je Mnie.
5.KRUSZYŃSKITo samo uczynisz z pierworodnem krowy twojej, owcy twojej; przez siedm dni pozostanie ze swoją matką, w dniu ósmym mnie go oddasz.
6.MIESES(22:29) Taksamo będziesz postępował z wołem twoim i z trzodą twoją: przez siedem dni niech będzie przy swej matce, zaś ósmego dnia – będziesz Mnie je dawał.
7.TYSIĄCL.WYD5(22:29) Tak samo uczynisz z [pierworodnym] twoim cielcem i z drobnym bydlęciem. Przez siedem dni będzie przy matce swojej, a dnia ósmego oddasz je Mnie.
8.BRYTYJKATak samo uczynisz z twoim wołem, z twoją owcą. Siedem dni będzie przy matce swojej, ósmego dnia oddasz mi je.
9.POZNAŃSKA(22:29) Podobnie masz postąpić z twoim bydłem i owcami. Siedem dni niech pozostaje przy swej matce, a w ósmym dniu masz mi je oddać.
10.WARSZ.PRASKATak samo postąpisz z pierwszym płodem twojej krowy i owcy; pozostawisz go przez siedem dni przy matce, a ósmego dnia Mi go oddasz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:29) Tak samo uczynisz z twoim drobnym bydłem oraz z twoim zwierzęciem pociągowym; siedem dni niech będzie przy swojej matce, a ósmego dnia Mi je oddasz.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie uczynisz z twoim cielęciem i owcą - siedem dni będą przy swojej matce, ósmego zaś dnia oddasz je Mnie.