« 2Moj 22:3 2 Księga Mojżeszowa 22:4 2Moj 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby naleziono to, cso ukradł jest, u niego żywe, bądź woł albo osieł, albo owca, dwojako ma wrocić.
2.WUJEK.1923Jeźli się u niego, co ukradł, najdzie żywo, lub wołu, lub osła, lub owcę: we dwójnasób wróci.
3.GDAŃSKA.1881Jeźli znaleziona będzie w ręku jego rzecz kradziona, bądź wół, bądź osieł, bądź owca, jeszcze żywe, we dwójnasób wróci.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli zostaną znalezione w jego ręku skradzione dobra jeszcze żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, zwróci podwójnie.
5.CYLKOW(22:3) Jeżeli znalezioną będzie w ręku jego kradzież: bądź wół, bądź osieł, bądź jagnię, jeszcze żywe, - to w dwójnasób zapłaci.
6.KRUSZYŃSKIJeśli znajdą się w jego rękach ukradzione wół, osioł, albo owca, żywe, w dwójnasób odda.
7.MIESES(22:3) Jeśli znajdzie się u niego rzecz skradziona: wół, lub osioł, czy też owca, – żywe – niech dwukrotnie on zapłaci.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:3) Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości.
9.BRYTYJKAJeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to wołu, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie.
10.POZNAŃSKA(22:3) Jeśli skradziony wół, osioł lub owca zostaną u niego odnalezione żywe, zwróci w dwójnasób.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli to, co ukradł – na przykład wół, osioł albo owca – znajduje się jeszcze w jego rękach, odda dwa razy tyle, ile skradł.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:3) Zaś jeśli kradzież zostanie znaleziona w jego ręce byk, osioł, bądź jeszcze żywe jagnię to zapłaci w dwójnasób.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ukradzioną rzecz znajdzie się u niego, czy to będzie wciąż żywe bydlę, osioł czy jagnię, złodziej zapłaci za nie podwójnie.