« 2Moj 22:4 2 Księga Mojżeszowa 22:5 2Moj 22:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAczby kto uraził rolą albo winnicę a puściłby dobytczę swe, aby spasł cudze, csoż-by-koli miał na polu swem nalepszego albo w winnicy, za szkodę podług zgodzenia ma nawrocić.
2.WUJEK.1923Jeźli kto uszkodzi pole albo winnicę, i puści bydlę swe, aby spasło cudze: cokolwiek najlepszego będzie miał na polu swem, albo w winnicy, według oszacowania szkody nagrodzi.
3.GDAŃSKA.1881Gdyby wypasł kto pole, albo winnicę, i puściłby bydlę swoje, aby się pasło na polu cudzem: z najlepszego urodzaju pola swego, i z najlepszego urodzaju winnicy swej nagrodzi.
4.GDAŃSKA.2017Gdyby ktoś wypasł pole lub winnicę, bo puścił swoje bydło, aby się pasło na cudzym polu, wypłaci odszkodowanie z najlepszych plonów swego pola i z najlepszych plonów swej winnicy.
5.CYLKOW(22:4) Gdy spasie kto pole albo winnicę, a puści bydło swoje, aby się pasło na polu cudzém, - najlepszém z pola swojego albo najlepszém z winnicy swojej niechaj zapłaci.
6.KRUSZYŃSKIJeśliby człowiek stratował pole albo winnicę, puściłby bydło i wydeptałoby pole innego, wynagrodzi lepszem swojem polem i lepszą swoją winnicą.
7.MIESES(22:4) Jeżeli kto wypasie pole lub winnicę, jeśli puści bydło swoje i będzie wypasał obce pole, – niech zapłaci najlepszą częścią pola swego i najlepszą częścią winnicy swojej.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:4) Jeśliby ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło, niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy.
10.POZNAŃSKA(22:4) Jeżeli ktoś zniszczy pole albo winnicę, gdyż popędzi swoje stada tak, że spustoszą one cudze pole, wyrównać szkodę musi z tego, co ma najlepszego na swoim polu czy w winnicy.
11.WARSZ.PRASKAJeśli ktoś wyrządzi szkodę drugiemu na polu albo w winnicy przez to, że pozwolił swemu bydłu wejść na cudzy teren, naprawi szkodę tym, co ma najdorodniejsze na swoim polu albo w winnicy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:4) Gdy ktoś spasie pole, albo winnicę i puści swoje bydło, aby się pasło na cudzym polu niech zapłaci najlepszym ze swego pola, albo najlepszym ze swej winnicy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś celowo wypuści swoje bydło na wypas na cudze pole lub do winnicy, albo wygoni je tak, że ono samo tam wejdzie, to właściciel bydła wynagrodzi za to tym, co ma najlepszego z własnego pola lub własnej winnicy.