« 2Moj 22:5 2 Księga Mojżeszowa 22:6 2Moj 22:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAcz wyszedwszy ogień nalazłby kłosy a uchopiłby brogi żytne albo stojące nasienie na rolach, wroci szkodę, ktory ogień zażegł.
2.WUJEK.1923Jeźliby wyszedłszy ogień natrafił ciernie, i zająłby kopy zboża, albo stojące zboże na polu: nagrodzi szkodę, kto ogień zapalił.
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby wyszedł ogień, a trafiłby na ciernie, i spaliłby stóg, albo stojące zboże, albo pole samo, koniecznie nagrodzi ten, co zapalił, co zgorzało.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli wybuchnie ogień, a trafi na ciernie i spali stóg lub zboże na pniu, lub samo pole, ten, co wzniecił ogień, musi wypłacić odszkodowanie.
5.CYLKOW(22:5) Gdy wyniknie ogień i zajmie ciernie, a spali się sterta albo zboże na pniu, albo pole - to zapłaci ten który wzniecił pożar.
6.KRUSZYŃSKIGdy powstanie ogień, a natrafiwszy na ciernie, spali i stertę, albo zboże stojące, albo pole, wynagrodzi ten, kto wzniecił ogień.
7.MIESES(22:5) Jeżeli ogień rozejdzie się i napotka ciernie i pochłonie stertę, albo zboże na pniu, lub uszkodzi samo pole, – zapłacić musi ten, kto ten pożar wzniecił.
8.TYSIĄCL.WYD5(22:5) Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie [ogrodzenia], i spali stertę zboża albo zboże na pniu, albo pole, wówczas ten, co wzniecił pożar, winien wynagrodzić szkody.
9.BRYTYJKAJeżeli wybuchnie ogień i obejmie ciernie, i potem spali się stóg albo zboże na pniu, albo pole, to wynagrodzi szkodę ten, kto wzniecił ogień.
10.POZNAŃSKA(22:5) Jeżeli wybuchnie ogień i natrafiwszy na ciernie wypali stóg zboża albo zboże na pniu, albo samo pole, ten, kto przez zapalenie ognia wywołał pożar, musi wyrównać szkodę.
11.WARSZ.PRASKAJeśli wybuchnie pożar i przedostawszy się przez osłaniający żywopłot, zniszczy snopy albo zboże jeszcze na pniu, albo całe pole, to ten, który spowodował pożar, winien naprawić wszystkie szkody.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(22:5) Kiedy wyniknie ogień, zajmie żywopłot z cierni i spali stóg, albo stojące zboże, albo pole to zapłaci ten, który wzniecił pożar.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś spowoduje pożar, który spali żywopłot z cierni, a potem stóg, zboże na pniu albo pole, to sprawca pożaru zapłaci odszkodowanie.